Eesti%20100%20logo.jpg

VI eesti teaduskeele konverents
tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva

ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat

Tallinna Ülikoolis 7. detsembril 2018

 

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrg­haridus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teadus­keelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengu­kava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ peab Tartu Ülikooli professor Birute Klaas-Lang.

Ettekandeis ja vaatmikel käsitletakse Eesti Teaduste Akadeemia rolli eesti teadus­keele edendamisel, teadusharude terminivara mitmest vaatevinklist, arvude esitamist teadustekstis, kõrgkooliõpikuid ja muid õppetekste ning üliõpilaste lõputöid. Erialadest on kõne all foneetika, keemia, meditsiin, muusikalugu, robootika, tehnika jt. Esinejaid on Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna, Tampere, Tartu ja Turu ülikoolist. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond kutsub töötuppa eesti oskuskeele edendamise teid ja viise kavandama.

Mitmeteaduslikule konverentsile on oodatud osalema kõrgkoolide ja teadus­asutuste iga eriala õppejõud, teadurid, üliõpilased, teadustekstide eestindajad ja toimetajad ning kõik teised huvilised.

Ajakava leiate SIIT.

Ettekannete lühitutvustused leiate SIIT.

 

 

 

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus
koostöös TLÜ konverentsikeskusega.

Eesti terminitööd toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Konverentsi sisutoimkond

 

Peep Nemvalts, esimees

Kais Allkivi-Metsoja, doktorant

Halliki Põlda, doktorant

 

 

Lisateave

 

Peep Nemvalts, dr. phil.

TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja

Peep.Nemvalts@tlu.ee

 

 

 

image

 

TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid

 

  • I eesti teaduskeele konverents 2009
  • Rahvusvaheline konverents
    Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ 2011
  • II eesti teaduskeele konverents 2012
  • III eesti teaduskeele konverents 2014
  • IV eesti teaduskeele konverents 2016
  • V eesti teaduskeele konverents 2017

 

Täpsemalt vt teaduskeelekeskuse võrgukodust.