Tallinna Ülikooli kasutajakonto seob kasutaja isikuandmed tema kasutajatunnusega ülikooli arvutivõrgus ning sellega määratakse kindlaks tema õigused ülikooli infosüsteemide ja arvutivõrgu teenuste kasutamisel.

Kasutajakonto on võimalik luua veebikeskkonnas passwd.tlu.ee, kuhu saab sisse logida ID-kaardi ja PIN1-ga. Keskkonda saavad logida isikud järgmisel päeval pärast ülikooli liikmeskonna hulka arvamist (üliõpilaseks immatrikuleerimist).

Keskkonnas passwd.tlu.ee on võimalik ID-kaardi abil muuta ka ununenud parool.

Inimesed, kel pole ID-kaarti või tekib probleeme konto loomisega, palun pöörduge kasutajate administraatori poole.

Kasutajate administraatori vastuvõtuajad TLÜ Haapsalu Kolledžis:

Mihkel Pulst
mihkel.pulst@tlu.ee
telefon 5820 9464 
ruum 202 (meedialabor)
vastuvõtuajad E–R 10.00-13.00 ja 14.00-16.30.

Kasutajate administraatori vastuvõtuajad TLÜ Silva hoones:

Henni Johanson 
henni.johanson@tlu.ee
telefon 640 9193
ruum S-203 (Silva maja)
vastuvõtuajad E–R 10.00–12.00 ja 13.00-16.00

Olulised veebiaadressid:

Õppeinfosüsteem (ÕIS) ois2.tlu.ee  – konto aktiveerub selle loomise päeval kell 12.00 või 17.00. ÕISi pääseb ka ID-kaardi ja PIN1-ga või mobiil-ID-ga TLÜ kasutajakontot loomata.

Uute tudengite puhul seotakse kasutajakonto ÕISiga ühe päeva jooksul pärast selle loomist ning tudeng saab ligipääsu kõigile funktsioonidele tudengi rollis.

Tudeng kaotab oma õigused ÕISis eksmatrikuleerimise hetkel.

ÕISi pääseb ka ID-kaardi ja PIN1-ga või mobiil-ID-ga.

e-post: gmail.tlu.ee  – konto aktiveerub selle loomise päeval kell 11.00, 14.00, 17.00, 22.00

Paroolivahetus – passwd.tlu.ee

Google kalender gcalendar.tlu.ee ja Google DOCS gdocs.tlu.ee

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu teadusandmebaaside kasutamine. www.tlulib.ee

Inforessursid ezproxy.tlu.ee  – konto aktiveerub kohe pärast loomi