Ruumi tähis ja aadress:
T - Terra maja Narva mnt 25, S - Silva maja Narva mnt 29, N - Nova maja Narva mnt 27
A -  Astra maja Narva mnt 29, M - Mare maja Uus-Sadama 5, Rä49 - Räägu 49

KOMMUNIKATSIOONI JUHTIMINE
BFM7388.FK Meedia innovatsioon 6 EAP Indrek Ibrus R 14.15-17.45 N307 5.04 - 17.05

RISTMEEDIA FILMIS JA TELEVISIOONIS
BFR6026.FK Transmeedia projekti arendus 6 EAP Alessandro Nanì E 12.15-13.45 N315 4.02 - 13.05

HIINA JA JAAPAN: ÜHISKOND JA KULTUUR
HIL6384.HT Hiina ühiskond 6 EAP Frank Jüris R 12.15-13.45 M136 8.02 - 17.05
HIL6413.HT Tänapäeva Jaapani ühiskond 6 EAP Maret Nukke T 12.15-13.45 A121 5.02 - 14.05

KULTUURITEOORIA
HIK6333.HT Kultuuriajalugu 6 EAP Marek Tamm T 12.15-13.45 A121 5.02 - 14.05
HIK6334.HT Populaarkultuuri teooriad 6 EAP Tõnis Kahu T 10.15-11.45 M226 5.02 - 14.05

SISSEJUHATUS KIRJALIKKU TÕLKESSE
GRT7303.HT Tõlkeuuringud ja kultuurilugu 6 EAP Anne Lange R 10.15-11.45 S235 8.02 - 17.05
GRT7312.HT Tõlkepoeetika 6 EAP Anne Lange R 12.15-13.45 A121 8.02 - 17.05

KEELETOIMETAMINE
EKL7326.HT Semantika ja pragmaatika 6 EAP Mari Uusküla R 12.15-13.45 S248 8.02 - 17.05
EKL7301.HT Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara 6 EAP R 14.15-17.45 S235 8.02 - 17.05

EESTI KEEL JA KIRJANDUS
EKE6101.HT Eesti keele struktuur I 6 EAP Reili Argus N ja R 10.15-11.45 S240 7.02 - 17.05
EKE6302.HT Eesti kirjanduse uuenemine 6 EAP Anneli Kõvamees R 12.15-13.45 T304 8.02 - 17.05

KÄSITÖÖ - IDEEST TOOTENI
KUT6045.LT Tekstiilide modelleerimine III   3 EAP Tiia Artla E 12.15-14.30 Rä49-303 4.02 - 13.05
KUT6052.LT Õmblemise tehnoloogia II 4 EAP Ann Ojaste E 15-18 Rä49-412 4.02 - 13.05

KUIDAS KODUS TARGALT TOIMETADA
KUT6107.LT Toiduvalmistamise tehnoloogia I 4 EAP Tiina Vänt T 14.15- 17.15 Rä49 5.02 -14.05
KUT6120.LT Etikett 3 EAP Saima Kuu, Kristi Paas N 13.15-15.45 Rä49-401 7.02 - 16.05
KUT6102.LT Toitumise alused 4 EAP Saima Kuu, Kristi Paas N 13.15-15.45 Rä49-401 7.02 - 16.05

KÄSITLUSI KAASAEGSETEST LINNADEST
MLJ7029.LT Linnageograafia ja linnateooriad 6 EAP Tarmo Pikner R 10.15-11.45 A507 8.02 - 17.05

LASTEKAITSE PÕHIALUSED
STL7131.YK Lapse õiguste kaitse tsiviilkohtumenetluses 4 EAP Mare Merimaa
esimene lähiõpe N 4.04 10.15-13.45 S240, ülejäänud toimumisajad ASIOs
STS7437.YK Juhtumitöö 4 EAP Kati Valma
esimene lähiõpe R 1.02 16.15-19.45 S420, ülejäänud toimumisajad ASIOs

EESTI VALITSEMISKORRALDUS
RIV6011.YK Kohalik valitsemine 6 EAP Sulev Lääne
esimene lähiõpe L 9.02 10.15-13.45 M225, ülejäänud toimumisajad ASIOs

ÄRIKORRALDUS
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6 EAP Kristo Krumm
päevaõppes T 14.15-17.45 A222 5.02 - 14.05
sessioonõppes L 12.15-15.45 A346 9.02 - 13.04