Ruumi tähis ja aadress: T - Terra maja Narva mnt 25, 
A -  Astra maja ja S - Silva maja Narva mnt 29, N - Nova maja  ja V - Vita maja Narva mnt 27,
M - Mare maja Uus-Sadama 5, Rä49 - Räägu 49

TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON
KOK6077.FK Kommunikatsiooni- ja meediateooriad
KOR6087.FK Sissejuhatus reklaami

KOR6069.FK Sissejuhatus turundusse

RISTMEEDIA
BFR6028.FK Loovkirjutamine
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid

VISUAALNE JA HELILINE KOMMUNIKATSIOON
KUA6710.FK Visuaalse ja helilise kommunikatsiooni alused
KUM6245.FK Muusikaproduktsioon virtuaalses helistuudios

ANTROPOLOOGIA
HIA6321.HT Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse
HIA6322.HT Antropoloogilise mõtte ajalugu

KULTUURITEOORIA
HIK6331.HT Kultuuriteooria
HIK6332.HT Semiootika
HIK6334.HT Populaarkultuuri teooriad

KIRJALIK TÕLGE
GRT7311.HT Tõlkelingvistika
GRT7305.HT Kirjaliku tõlke alused

KEELETOIMETAMINE
EKL7341.HT Toimetamine
GRT7305.HT Kirjaliku tõlke alused
EKL7343.HT Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine
EKL7346.HT Eri tekstiliikide toimetamine ja terminoloogia

KORREKTOR-KEELETOIMETAJA
EKL7341.HT Toimetamine
EKT6303.HT Eesti keel asjaajamiskeelena

ITAALIA KULTUUR
GRR6801.HT Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur
GRR6803.HT Itaalia kirjanduse suured raamatud

HISPAANIA KULTUUR
GRR6741.HT Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur
GRR6743.HT Hispaania kirjanduse suured raamatud

LASTEKAITSE PÕHIALUSED
STP7112.YK Lapse heaolu hindamine
STL7125.YK Lahenduskeskne töö laste ja peredega

ÄRIKORRALDUS
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus