Ruumi tähis ja aadress: T - Terra maja Narva mnt 25, 
A -  Astra maja ja S - Silva maja Narva mnt 29, N - Nova maja  ja V - Vita maja Narva mnt 27,
M - Mare maja Uus-Sadama 5, Rä49 - Räägu 49

REKLAAM KUI KOMMUNIKATSIOON
KOR6069.FK Sissejuhatus turundusse 4 EAP Alar Pink T 16.15 - 19.45 M218 31.03 - 12.05
KOR6090.FK Tarbijakäitumine 4 EAP Avo-Rein Tereping, Aivar Voog E 16.15 - 18.30 M218 3.02 - 30.03

RISTMEEDIA
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 EAP Alessandro Nanì E 16.15 - 17.45 N207 3.02 - 1.06
BFM6123.FK Dramaturgia alused 4 EAP Michael Andrew Keerdo-Dawson T 10.15 - 13.45 N406 4.02 - 19.05

VISUAALNE JA HELILINE KOMMUNIKATSIOON
KUA6718.FK Lavastusfoto 3 EAP Eve Kiiler, Margot Kask N 14.15 - 15.45 V302A/B 6.02 - 14.05
KUA6739.FK Audiovisuaalne loojutustus 4 EAP Madli Lääne E 10.15 - 13.45 N307 10.15 - 13.45 3.02 - 6.04

SISSEJUHATUS ANTROPOLOOGIASSE
HIA6322.HT Antropoloogilise mõtte ajalugu 6 EAP Marje Ermel   K 10.15 - 11.45 M226 5.02 - 13.05
HIA6324.HT Antropoloogia antropoloogiast 6 EAP Carlo Cubero K 12.15 - 13.45 M136 5.02 - 13.05

HIINA ÜHISKOND JA KULTUUR
HIL6382.HT Hiina filosoofia ja religioonid 6 EAP Alessandro Rippa R 14.15 - 15.45 M224 7.02 - 15.05

JAAPANI ÜHISKOND JA KULTUUR
HIL6411.HT Jaapani teater, film ja popkultuur 6 EAP  N 10.15 - 11.45 A325 6.02 - 14.05
HIL6413.HT Tänapäeva Jaapani ühiskond 6 EAP Maret Nukke N 12.15 - 13.45 S238 6.02 - 14.05

KULTUURITEOORIA
HIK6333.HT Kultuuriajalugu 6 EAP Marek Tamm T 12.15 - 13.45 M213, A346 4.02 - 12.05

SISSEJUHATUS KIRJALIKKU TÕLKESSE
GRT7303.HT Tõlkeuuringud ja kultuurilugu 6 EAP Anne Lange R 14.15 - 15.45 S240 7.02 - 15.05

KEELETOIMETAMINE
EKL7301.HT Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara 6 EAP Merilin Aruvee R 14.15 - 17.45 S235 14.02 - 8.05

EESTI KEEL JA KIRJANDUS
EKE6302.HT Eesti kirjanduse uuenemine 6 EAP Ave Mattheus E 12.15 - 13.45 S240 3.02 - 11.05

HISPAANIA KULTUUR
GRR6744.HT Hispaania teater ja filmikunst 6 EAP Merilin Kotta T ja N 16.15 - 17.45 S428 4.02 - 14.05
GRR6742.HT Tänapäeva Hispaania kujunemine 6 EAP Merilin Kotta T ja N 12.15 - 13.45 S240 4.02 - 14.05

ITAALIA KULTUUR
GRR6802.HT Tänapäeva Itaalia kujunemine 6 EAP K 12 - 14 S428 5.02 - 13.05
GRR6804.HT Itaalia filmikunst 6 EAP Kristiina Rebane T 16.15 - 17.45 A325 4.02 - 12.05

KÄSITLUSI KAASAEGSETEST LINNADEST
MLJ7029.LT Linnageograafia ja linnateooriad 6 EAP Tarmo Pikner R 14.15 - 15.45 A507 7.02 - 15.05
MLB7034.LT Linnaökoloogia ja linnaelustiku kujundamine 5 EAP Piret Vacht R 16.15 - 18.45 A544 7.02 - 15.05

LASTEKAITSE PÕHIALUSED
STL7131.YK Lapse õiguste kaitse tsiviilkohtumenetluses 5 EAP Mare Merimaa Silva majas 7.03 - 7.05
STS7437.YK Juhtumitöö 4 EAP Kati Valma Silva majas 6.02 - 8.05

ÄRIKORRALDUS
RIM6004.YK Ettevõtluse põhikursus 6 EAP Kristo Krumm R/L 12.15 või 14.15 - 17.45 A222 7.02 - 27.03
RIM6037.YK Finantsarvestus 5 EAP Kristo Krumm R/L A346 või A447 28.03 - 15.05