Professor Ülo Lumiste (1929-2017) oli Tartu Ülikooli algebra ja geomeetria kateedri kauaaegne juhataja ja professor, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Eesti Matemaatika Seltsi asutajaliige ja kauaaegne esimees. Ülo Lumiste oli silmapaistev teadlane, Eesti nüüdisaegse diferentsiaalgeomeetria koolkonna rajaja. Ta oli mitme vene- ja inglisekeelse monograafia kaasautor, tuntud teadusajaloolane, teaduse populariseerija ja kõrgkooli õpikute autor. Pikaajalise koostöö jooksul Tallinna Ülikooliga oli ta diferentsiaalgeomeetria-alaste tööde juhendaja ja riigieksamikomisjoni esimees.

Professor Ülo Lumiste promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 22. oktoobril 1996.