Seminar

ÜTI teadusseminar Merike Sisask, Airi Värnik ja Peeter Värnik: Suitsiidiuuringute edendamisest

02.12.2020 kell 16.00 - 17.30

ÜTI teadusseminar 02.12: Merike Sisask, Airi Värnik ja Peeter Värnik: Suitsiidiuuringute edendamisest

ÜTI teadusseminar 02.12

Nimi

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Raamatu Advancing Suicide Research esitlus

Järgmine Ühiskonnateaduste instituudi teadusseminar toimub koostöös Loodus- ja terviseteaduste instituudi ning Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga (ERSI). Teadusseminari sisustavad – prof Merike Sisask, prof Airi Värnik ja Peeter Värnik. Teadusseminar põhineb peatselt ilmuval raamatul, mille eesmärk on arendada metodoloogiliselt kõrgetasemelist teadustööd suitsiidikäitumise valdkonnas. Raamat on ühest küljest universaalne teoreetiline metoodikate kirjeldus, mis sobib kasutamiseks mis tahes käitumis,- sotsiaal- ja terviseteaduste valdkonda kuuluvate uuringute läbiviimisel. Samas on raamat praktiline ja spetsiifiline, tuues näiteid eelkõige suitsiidi-uuringute valdkonnast.

Lisaks raamatu üldisemale tutvustusele avatakse põhjalikumalt mõnede peatükkide sisu. Merike Sisask tutvustab erinevaid sekkumisuuringuid, milles võivad osaleda üksikisikud, grupid või terved kogukonnad, tuues näiteid rahvusvahelistest uuringutest, milles ta ise on põhitäitjana osalenud (SUPRE-MISS, EAAD ja  OSPI-Europe, SEYLE). Airi Värnik tutvustab psühholoogilise autopsia meetodit ning seda kasutades Eestis läbiviidud suuremahulist uuringut, millest selgusid huvitavad nüansid alkoholi kui suitsiidi riskiteguri kohta. Peeter Värnik avab suitsiidikäitumise kui mõõdiku usaldusväärsuse teemat ning annab ülevaate globaalsetest suitsiiditrendidest riikliku statistika põhjal.

Seminar toimub Zoom keskkonnas.
Vajalik eelnev registreerimine. Zoomi link saadetakse registreerunute e-maili aadressile.