Pressiteated

Aasta Ülikoolis alustas avalduste vastuvõttu

Tänasest 2. veebruarini võetakse vastu avaldusi osalemiseks Tallinna Ülikooli programmis Aasta Ülikoolis. See sobib nii täiskasvanule, kes soovib sisukat ja tõsiseltvõetavat täienduskoolitust kui ka noorele, kes veel otsib õiget eriala.

aasta ülikoolis

Koormus on paindlikum kui üliõpilastel, küll õpitakse koos vastava eriala tudengitega päeva- või sessioonõppes. Kui aasta on õpitud ja soov jätkata, saab valida sobivaid aineid tasemeõppest täienduskoolitusena.

Aasta Ülikoolis programmis on 15 õppekava, kursusi võib ka lisaks võtta. Samuti on õigus loobuda õppeainest, mis huvi ei paku või mille toimumisaeg ei sobi. 

Ainepunktide maht on vahemikus 14 kuni 24. Võrdluseks: täiskoormusega tudeng peab õppeaastas õppima 60 ainepunkti mahus. Üks ainepunkt eeldab keskmiselt 26 tundi õppimist. Ühe ainepunkti kohta on 8 kuni 12 tundi kontaktõpet, üks tavapärane mudel on, et kohal tuleb käia kord nädalas poolteist tundi, seda 7 või 14 nädalat. Keelte õppimisel on kontaktõpet rohkem.

Kirjeldatud õppimisvõimalused on tasulised. Õppe maksumus kujuneb ainepunkti hinna alusel, mis korrutatakse aine mahuga. Maksta tuleb poolaasta kaupa.