Alguse saab kolmeteistkümnes rahvusvaheline suvekool

Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool Tallinn Summer School toimub sellel aastal 9.-27. juulil ning programmis on 18 erinevat kursust. Registreerimine mõnele kursusele on veel avatud, aga oodata on umbes 340 osalejat pea 60-st riigist. Kõige rohkem osalejaid on lisaks Eestile Venemaalt, Suurbritanniast, Saksamaalt, Lõuna-Koreast ja Hollandist.

Inimesed suhtlevad

Rahvusvahelise suvekooli programm sisaldab keelekursuseid, loomingulisi töötubasid ning mitmesuguseid humanitaar- ja sotsiaalteaduste ning hariduse valdkonna kursuseid. Kõige populaarsemad on eesti, inglise ja vene keele, aga ka tõsimängude loomise ja koerte taju, käitumise ning inimene-loom interaktsioonide teemalised kursused.

Suvekooli suurim kursus on eesti keele ja kultuuri kursus, kus osaleb üle 60 inimese. Teist aastat järjest on programmis mängustamise (gamification) töötuba, mis algab 16. juulil. Mängustamine on mängu elementide kasutamine mittemängulises keskkonnas eesmärgiga tekitada mängulaadseid emotsioone ja kogemusi. Kõige enam on mängustamine levinud turunduse valdkonnas, kuid seda rakendatakse üha rohkem ka muudes valdkondades, kaasaarvatud hariduses.

2018. aasta programmis on ka mitmeid uusi kursuseid. Esmakordselt on huvilistel võimalus osaleda Tallinna Ülikooli, Norra Antrozooloogia Keskuse ja Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu koostöös toimuval suvekursusel “Introduction to Canine Cognition, Behaviour and Human-Animal Interactions”, mis käsitleb koerte käitumise ja tajude temaatikat. Samuti toimub kursus “Educational Innovation: What is Behind the PISA Results“, mille eesmärgiks on luua võimalused haridusmuutuste kriitiliseks analüüsimiseks indiviidi, organisatsiooni ja haridussüsteemi tasandil, arvestades hariduspoliitilisi ja ühiskondlike protsesse ning toetamaks teadmusloomet ja haridusinnovatsiooni.

Loe lähemalt  

Lisainformatsioon:

Birgit Kirsimägi
Tallinn Ülikooli rahvusvahelise suve- ja talvekooli projektijuht
telefon: 640 9218
e-post: birgitk@tlu.ee