Edulugu

Edukate naisteadlaste portaali lisandus 4 Tallinna Ülikooli teadlast

Eesti Teadusagentuur (ETAG) esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet 13 Eesti teadlase nimed, nende seas oli ka 4 Tallinna Ülikoolis töötavat teadlast.

Tallinna Ülikooli Mare maja klaaslagi

AcademiaNet portaali eesmärk on tutvustada naisteadlasi ja tõsta nende nähtavust rahvusvahelisel teadusareenil. Portaal on teadlastele ja teadusasutustele hea abivahend ekspertide, esinejate, akadeemiliste töötajate ja projektipartnerite leidmiseks.

Tallinna Ülikoolist nomineeriti avatud akadeemia juhataja Katrin Männik, sotsioloogia dotsent Triin Roosalu, algõpetuse professor Inge Timoštšuk ja teadur Elle-Mari Talivee.

Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht Marten Juurik rõõmustas lisanduvate nominentide üle: "AcademiaNeti nominatsioon on avalik tunnustus Eesti naisteadlastele senise silmapaistva akadeemilise töö eest. Andmebaasi eesmärk on soodustada silmapaistvate naisteadlaste jõudmist juhtivatele akadeemilistele positsioonidele ning otsustuskogudesse. Loodetavasti annab AcademiaNet nomineerituile lisatõuke oma akadeemilises karjääris.“

AcademiaNet leht