Teadus

EKSPERT EETRIS ⟩ Krista Loogma: Kas õppimiskohustuse tõstmine 18. eluaastani aitab lahendada NEET noorte probleemi?

Tänases Tallinna Ülikooli vestlussaates “Ekspert eetris” tuleb juttu haridus- ja teadusministeeriumi plaanist kehtestada noortele õppimiskohustus 18. eluaastani või kesk- või kutsehariduse omandamiseni. Teemat avab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teenekas kutsehariduse professor Krista Loogma.

Krista Loogma

Krista Loogma räägib saates, et ministeeriumi hinnangul on sellist muudatust vaja, kuna Eestis on päris palju neid noori, kes peale põhikooli ei õpi ega tööta, see on ühiskonnale raisku läinud ressurss. “Selleks, et toetada võimaliku seadusemuudatuse rakendumist on vaja rahalist ressurssi ja ka õpetajaid ja tugipersonali, keda kutseõppeasutustes napib ning lisaks koolitusi, mis toetavad erinevaid osapooli muutusega toimetulekul,” rääkis Loogma. 

Krista Loogma räägib saates ka kutseõppest väljalangevusest ja ettevalmistust õppest, mis peaks haarama kõik need inimesed, kes ei leia oma kohta kohta peale põhikooli või ei olda teadlikud, mida soovitakse edasi teha. “Eestis on kutseõppest väljalangevus aastaid olnud väga kõrge ehk kuskil 20% ning seda probleemi võiksid aidata lahendamiseks nii õppe paindlikkus, ettevalmistav ja ka õpipoisi õpe,” selgitas Loogma. 

Saadet juhib Tallinna Ülikooli nüüdismeedia magister Melissa Mariel Korjus.

Vaata saadet