EKSPERT EETRIS ⟩ Õnne Uus: "Enesejuhitud õppimine on tulnud selleks, et jääda?»​"

Vestlussaates "Ekspert eetris" on sel korral külaliseks Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur Õnne Uus, kes kaitses tänavu septembris oma doktoritöö ja ta räägib täidesaatvatest funktsioonidest ja nende rollist kooliõpilaste enesejuhitud õppimisel.

Õnne Uus

Uus selgitab, et peamisi täidesaatvaid funktsioone on kolm: töömälu, kus hoitakse meeles seda infot, millega on vaja kohe tegeleda, pidurdusmehhanism ehk ei lasta end segada sellel, mida kohe ei ole vaja ja kolmandaks ümberlülitumine oma mõtlemisühikute vahel. "See kõik toimub meie peas hästi kiiresti ja me ei oska seda jälgida ehk me ei mõtle sellest, kuidas me mõtleme. Aga just lastele on vaja õpetada selliseid fokusseerimise harjutusi, mis aitavad suunata tähelepanu õigesse kohta." Uus täpsustab, et keskendumisharjutused ja fookuse hoidmise õpetamine on võtmesõnad ja sellele on vaja üha rohkem tähelepanu pöörata.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli nüüdismeedia magister Melissa Mariel Korjus.

Vaata saadet