Ilmus EHA erinumber

Tallinna ja Tartu ülikoolide ühise töö tulemusena ilmus äsja Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) erinumber.

Tallinna ja Tartu ülikoolide ühise töö tulemusena  ilmus äsja Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) erinumber. 

Lugejad saavad ülevaate, mida tähendab kaasava kooli mõiste ning kuidas mõistetakse kaasavat haridust Eesti lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Lähemalt vaadeldakse õpetajate väljakutseid ja asutuste võimalusi erivajadustega õppijate kaasamisel tavaharidussüsteemi. Kõne all on väikelaste kõne areng, aga räägitakse ka koolikiusamisprogrammidest.

Ajakirjast leiab teiste hulgas ka Tallinna Ülikooli teadlaste Halliki Põlda ja Katrin Aava artikli, mis vaatleb reaalset olukorda koolis ehk seda, kuidas õppijate erivajadusi, sh eri tüüpi andekust haridusasutustes märgatakse ja kuivõrd sellega arvestatakse. 

Erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli poolelt sotsiaalpedagoogika dotsent Mare Leino ning eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor Tiiu Tammemäe. 

EHA on eelretsenseeritav rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ajakiri. Seda tsiteeritakse Directory of Open Access Journals andmebaasis.