Konverents “Võõrkeelte õppimisest Eestis ja keeledidaktikast”

Laupäeval, 18. novembril toimub Tallinn Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumis (Rävala pst 10 Tallinn) konverents “Võõrkeelte õppimisest Eestis ja keeledidaktikast.”

Inimene tahvli ees

Konverentsil arutlevad haridus- ja koolijuhid, ainedidaktikud ja õpetajad võõrkeelte õppimise ja õpetamise arenguloo ning suundumuste üle. Käsitletakse eesti üldhariduskoolide senist keelte õppimise kogemust, sh võõrkeelte süvaõppekoolide panust elanike mitmekeelsuse kujunemisesse. 

Keeleõppe meetodeid on palju ja neid kasutatakse vastavalt õppe eesmärkidele. Juba 17. sajandil kirjeldas tšehhi pedagoog Jan Amos Komenský (1592–1670) didaktikat kui õpetamise kunsti – kuidas õppida kiiresti, põhjalikult ja tulemuslikult. Keeledidaktika ongi teadus keelte õppimise võimalustest. Oluline on teada, et igasugune õppimine põhineb õppija emakeeleoskusel. Võõrkeelte õppimine on kõige tulemuslikum, kui õpet korraldades lähtuda õppija emakeelest.

Päeva lõpus esitleb Tiiu Puik raamatut “Kuula emakeelt”.

Konverentsi korraldavad Rahvusvahelise Delta Kappa Gamma Ühingu Eesti Organisatsioon ja TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseum koostöös Tallinna Haridusametiga. 

Osalema on oodatud võõrkeeleõpetajad, aga ka huvilised, keda teema kõnetab.

Kava ja registreerimisvorm

Täpsem info:
Veronika Varik
TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseum
Tel: 665 3460