Teated

Priit Reiska pöördumine ülikoolipere poole

Loe ülikooli rektori kohusetäitja Priit Reiska täismahus saadetud teavitust ülikooli töötajatele.

Priit Reiska

Hea ülikoolipere!

Seoses kahe tudengi positiivseks osutunud COVID-19 testiga on ülikoolis alates 7. septembrist kasutusel täiendavad meetmed ja juhised, millega tuleb õppe- ja töökorralduses arvestada.

Ülikool toetub ennetusmeetmete juhistes värviskeemile, millel on roheline, kollane ja punane tase. Roheline plaan on kasutuses, kui nakatunute arv Tallinnas jääb 100 000 elaniku kohta alla 25. Praegu on see arv üle 28, seetõttu rakendame kollast plaani. Kui nakatunuid on 100 000 elaniku kohta rohkem kui 50, rakendame punast plaani. Avaldame plaani homse päeva jooksul ning lähemalt räägime sellest infotunnis, mis toimub homme, 8. septembril kell 16 zoomis.

Ülikooli on oodatud terved,

nakkushaigustunnusteta töötajad, kes järgivad viiruse leviku ennetamise soovitusi. Riskirühma töötajatel ja neil, kelle pereliikmed kuuluvad riskirühma, soovitame jääda kaugtööle. Samuti soovitame kaugtööd neile, kelle töö iseloom seda võimaldab. Tähtis on siin sisuline kokkulepe vahetu juhiga.

Koroonaviirusesse nakatumise kahtluse korral

võta esmalt ühendust perearstiga, kes vajadusel korraldab testimise. Põhjendatult koju jäämise korral (vt terviseameti juhiseid) anna sellest teada oma vahetule juhile, et arutada läbi kaugtöö korraldus või võimalik haiguslehele jäämine. Arvesta kindlasti, et nakatumise kahtluse korral on vajad 14-päevast kodust isolatsiooni, haigussümptomite puhul aga testimist. Kui Sul on aga tõesti tuvastatud COVID-19, teavita sellest töötervise spetsialisti Reilika Muulit (reilika.muuli@tlu.ee). Tea, et nakatunuga lähikontaktis olnud suunatakse eneseisolatsiooni.

Ülikooli linnakus viibides arvesta,

et suuremas ruumis võib töötada ka mitmekesi samaaegselt, seda juhul, kui töölaudade omavaheline kaugus on piisav või töötajate vahel kinnine riiul või teisaldatav kaitseekraan. Kui neid pole, kaaluge võimalust töötada ruumis vaheldumisi, soovitavalt nädalaste vahetustega, et ruumis oleks ka nn töövabu päevi. Samuti on võimalik leida mõnele töötajale ajutiselt teine ruum.
Palume kõikidel töötajatel kasutada ülikoolis viibides HOIA mobiilirakendust, mille abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, et astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks.

Koosolekuid on soovitatav pidada distantsilt,

kui aga tulete kokku ühte ruumi, järgige kindlasti hajutamise nõuet. Kui see pole miskipärast võimalik, soovitame kanda kaitsemaski. Teisaldatava kaitseekraani ja/või visiiride tellimiseks annab kontaktinfo haldusosakonna juhataja. Töötajatele tagab kaitsemaskid ülikool. Akadeemiliste üksuste töötajad saavad selle üksuse büroost, tugiüksused osakonna juhatajalt. Üksustele jagab maske personaliosakonna töötervise spetsialist Reilika Muuli.

Üritused ja kogunemised,

välja arvatud ametlikud koosolekud, peavad toimuma elektrooniliselt või nende vältimatul vajadusel vabas õhus, kui osalejatele on tagatud lähikontakti vältimine ning isikukaitsevahendid. Siseruumides on nn seltskondlike ürituste korraldamine keelatud. Lubatud on õppe- ja teadustööga seotu, sh koolitused, töötoad, mille osalejad on registreeritud ning mille puhul järgitakse hajutatust ning muid üldisi nõudeid. 

Töölähetusele saad minna vaid siis,

kui see on hädavajalik ja rektoriga kooskõlastatud. Arvestada tuleb võimalike piirangutega välisriiki sisenemisel, eneseisolatsiooni jäämise ja/või testimise vajadusega naasmisel ning ka kulude mittetagastamise riskiga reisi ärajäämisel. Reisilt saabudes kontrolli kindlasti, kas ja millistel tingimustel tekib kohustus piirata enda liikumisvabadust (teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele).

Auditooriumite täituvus võib olla maksimaalselt 50%. 

Kui seda nõuet pole võimalik täita, tuleb õpperuumis kanda kaitsemaski. Õppejõud ei pea kandma õppetöö läbiviimisel maski, kui ta on üliõpilastest vähemalt kolme meetri kaugusel.

Distantsõpe on kohustuslik ainekursustel,

milles osalevad õppejõud/õppijad on saadetud eneseisolatsiooni. Sel juhul on keelatud igasugune ülikooli territooriumi kasutamine. Tungivalt soovitame distantsõppe vormis korraldada ka üle 50 osalejaga ainekursused.

Soovituslik on viia võimalikult paljud loengud e-õppesse,

samuti luua võimalusi, kus eksamile pääsemise või aine sooritamise tingimus ei ole füüsiline kohalolu. Seminare, praktikume, arvestusi ja eksameid võib füüsiliselt korraldada eeldusel, et neis ei osale haigestunuid või eneseisolatsioonis viibijaid ning tagatud on hajutamise põhimõte.

E-õppes on õppejõul õigus nõuda,

et üliõpilased ilmuksid e-õppesse kokkulepitud ajaks, esineksid oma täisnimega ja kasutaksid kaamerat. Kui üliõpilase seadmel pole kaameravõimekust, on õppejõul õigus teatud juhtudel, näiteks seminaris vms, seda siiski nõuda, muul ajal aga lubada pildi kasutamist.

Kohtume homme, 8. septembril kell 16 infotunnis, mis toimub Zoomis. Infotunnis osalemiseks vajuta siia

Priit Reiska,
Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja