Rektor Tiit Land: „Mida me mõistame targa eluviisi all?“

Täispikkuses! Rektor professor Tiit Landi kõne konverentsil „Tallinna Ülikool 2020 – targa eluviisi eestvedaja“.

Täispikkuses! Rektor professor Tiit Landi kõne konverentsil „Tallinna Ülikool 2020 – targa eluviisi eestvedaja“.

„Lugupeetud kolleegid ja külalised, üiõpilased ja koostööpartnerid, head sõbrad, nii kriitilised kui vähem kriitilised!

Tallinna Ülikooli seinte vahel on juba mõnda aega toimunud üsnagi intensiivsed arutelud meie tuleviku üle. Võimatu on täna meenutada, millal täpselt ja mis ajendil või põhjusel need arutelud algasid, kuid see polegi oluline. Ju oli see asjaolude kokkulangemine, olgu selleks uue perioodi arengukavaks ettevalmistamine või lihtsalt peeglisse vaatamine. Eriti seda viimast tuleb ikka aeg-ajalt teha ja seejuures on tähtis olla kogu oma ilu juures ka enesekriitiline. Oma tegevuse mõistlikkuse ja tuleviku üle mõtlevad enesekriitilised inimesed pidevalt.

Kindlasti annab aruteludeks põhjust ka ühiskonnas toimuv. Maailm meie ümber on avatud ning uued tehnoloogiad loovad järjest uusi võimalusi oma elu muutmiseks ja ikka paremini korraldamiseks. Peame suutma aina mahukamates infovoogudes orienteeruda ning oma teadmisi ja oskusi jätkuvalt täiendada, suhtuda säästlikult keskkonda ja iseendasse, olla aldis avastama uut ja mõistma võõrast. Võib ka öelda, et targalt elamiseks. Kas meil seda tarkust ikka jätkub?

Niisiis - kuidas sündis sõnakombinatsioon "Tallinna Ülikool 2020 - targa eluviisi eestvedaja"? Ka seda ei suuda ma täpselt meenutada, võib-olla olin ma sel ajal hoopis loengus. Seda ei hetke ei olegi võimalik meenutada, sest see on kollektiivne looming.

Selle aasta alguses käivitasime diskussiooni "Tallinna Ülikool 2020". Kutsusime üles meie liikmeid - nii töötajad kui üliõpilasi, arutlema Tallinna Ülikooli tuleviku üle. Käivitasime ka lühivideode sarja "Milline on Tallinna Ülikool aastal 2020?" Sõna võtsid professorid, õppejõud ja teadlased erinevatest valdkondadest, samuti meie partnerid ja sõbrad. Uskusime, et arvamuste ja vaadete paljusus aitab meil teha tulevikku kavandades meie kõigi jaoks kõige õigemaid valikuid. Usun seda ka täna.

Täna on meil suurepärane võimalus üheskoos arutleda Tallinna Ülikooli poolt kavandavate valikute üle. Kõigepealt - mida me mõistame üldse targa eluviisi all? Ma ei leidnud guugeldades sellele ühtegi vastust, mis mind ka ei üllatanud. Ju see ei ole popp, vähemalt mitte veel. Kindlasti saab tarka eluviisi mõtestada mitmeti ning loodetavasti saame tänase päeva jooksul ka ise targemaks. Võime ka küsida, et kuidas on võimalik teada, et me toimetame targalt. Ilmselt on lihtsam ära tunda kui me käitume rumalalt. Selleks, et hästi elada, peame suutma teha õigeid otsuseid, milleks omakorda peame olema suutelised tegema vahet õige ja vale vahel.

Minu jaoks tähendab tark eluviis mõistlikku käitumist ja toimetamist nii enda jaoks kui ümbritseva suhtes, korraldades oma elu paindlikult ja kestlikult ning luues igale inimesele parimad võimalused enseteostamiseks. Tallinna Ülikool soovib täita oma rolli targa eluviisi eestvedajana arendades viit olulist fookusvaldkonda. Nendeks on haridusuuendus, terve ja säästev eluviis, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid ning avatud ühiskonnakorraldus ja valitsemine. Tänastes aruteludes avame neid valdkondi lähemalt, vaatame nende sisse ja arutleme kuidas neid valdkondi arendada.

Meie kavandatavad fookusvaldkonnad ei põhine klassikalistel teadusvaldkondadel. Usun, et moodsa ühiskonna ülikoolis ei peagi need seda ilmtingimata olema. Tegemist on pigem interdistsiplinaarsete probleemvaldkondadega, millele keskendumine aitab uuemal moel kaasa elu paremaks korraldamiseks nii üksikinimese kui ühiskonna tasandil.

Niisiis - võtmesõnad meie arengu kavandamisel on fokusseerimine ehk tegevustele selgema fookuse seadmine ja interdistsiplinaarsus ehk tegutsemine koos ja piiride üleselt. Samuti on meie jätkuv prioriteet rahvusvahelistumine ning iseenesest mõistetavalt kvaliteet ja nõudlikkus õppe-, teadus- ja loometöös.

Tänastes aruteludes peame ka keskenduma laiemalt kõrghariduse tuleviku üle ning küsima, millist rolli peaks kandma ülikool moodsas ühiskonnas, milles me elame. Laenan professor Mihhail Lotmani mõtteid, kes ütleb, et moodsas ühiskonnas on ülikoolil täita kolm rolli, mis on omavahel lahutamatult seotud. Esimene roll on toota spetsialiste, näiteks arste, insenere ja õpetajaid. Teine roll on toota intellektuaale, kes on oma olemuselt ühiskonnakriitilised. Kolmas ja põhiline ülikooli roll on olla teaduskeskus. Kui esimene ja kolmas funktsioon on küllaltki iseenesestmõistetav, siis teine ei pruugi kõigile meeldida. Keskendudes ühiskonna probleemvaldkondadele, kujundame oma üliõpilastest enesekriitilisi - lahendusele orienteeritud kaaskodanikke.

Ülikooli roll ei ole ainult anda tarkust, ütleme teadmisi kindlal ja kitsal erialal, vaid kujundada ka üldpädevusi, kriitilist mõtlemist ning julgust oma arvamust välja öelda. Samuti sisaldab tarkus eetilist ja moraalset dimensiooni, sallivust ja tolerantsust. Neid viimaseid kipub meie ühiskonnas täna paraku nappima, mis ei ole minu arust tark käitumine. Kas siin on ülikoolide ülesanne ühiskonda tervemaks muuta. Me õpetame ju tuhandeid noori inimesi, kes saavad kas ise õpetajateks, arvamusliidriteks, eeskujudeks.

Lõpetuseks peatun ka päevapoliitilisel teemal. Maailm meie lähiümbruses on paraku rahutu. Ka ülikoolis peame mõtlema selle üle, mida saame teha, et Eesti väikeriigina suudaks püsima jääda ja et meie partnerid ja sõbrad meid vajadusel kaitseks. Laenan siin ajakirja The Economist toimetaja ja Eesti suure sõbra Edward Lucase väljaöeldud mõtteid. Ta esitaski küsimuse, et miks peaksid teised riigid meist üldse hoolima, meid kaitsma. Tema vastus on, et Eesti paistab uute demokraatiate hulgas silma kui lootuse ja saavutuse majakana. Meid märgatakse ja meist peetakse lugu. Edukuse eelduseks on targalt käitumine ja oma tarkuse jagamine.

Soovin meile kõigile häid ja tarku mõtteid ning arutelusid tänase päeva jooksul!

Oleme palunud meie häid kriitilisi sõpru andma tagasisidet kavandatud sihtidele. Teie arvamus ja aus tagasiside on meile oluline. Samuti kutsun kõiki üles arutlema PadLet keskkonnas ning võtan endale vabaduse esitada teile esimene küsimus, millele palun vastata. Tähelepanu, küsimus on: “Milline on sinu jaoks tark eluviis ning kuidas saab ülikool targalt elamisele kaasa aidata?”“