Tallinna Ülikool alustab homme avalduste vastuvõttu

20. juuni esimesest minutist alates on infosüsteemis www.sais.ee võimalik esitada avaldusi Tallinna Ülikooli astumiseks. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kellel vajadus, saab lisadokumente esitada alates 26. juunist ülikooli linnakus.

vastuvõtt

Vastuvõtt kestab 1. juulini, avalduse saab esitada kuni kahele erialale. Rektor Tiit Land kinnitab, et Tallinna Ülikool on õppimiseks üks väga headest valikutest. „Oleme teinud suure arenguhüppe ja kuulume tänaseks 5% maailma parimate ülikoolide hulka,“ kinnitas rektor.

Vastuvõtuks on avatud 45 bakalaureuse- ja 57 magistriõppe eriala. Viimaste seas on uued ekraanimeedia ja innovatsioon, interaktsioonidisain, heaolu ja tervisekäitumine, kõik need inglise keeles. Kokku on avatud 81 eesti- ja 21 ingliskeelset õppekava, lisaks doktoriõpe.

Ülikooli võetakse vastuvõtulävendi ületanud kandidaadid paremusjärjestuse alusel. Lävend bakalaureuseastmes on 65, magistriõppes 70 ja doktoriõppes 75 palli.

Bakalaureuseõppesse võetute nimekirjad avalikustatakse 17. juulil, magistri- ja doktoriõppe puhul jooksvalt pärast eksameid. Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Koroonaviirus mõjutab ülikooli astumist vähe, kuid mõned eksamid toimuvad siiski digitaalselt ning ruumidesse lubatakse korraga vähem inimesi. Praeguse teadmise kohaselt algab sügisel õppetöö auditoorses vormis, aga kindlasti suureneb e-õppe osakaal.

Bakalaureuseõppe ja magistriõppe infotundide salvestused

Vaata õppekavasid

Esita avaldus