Õpingud

Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkurss

Osale Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisel konkursil!

bänner

Jätkab Tallinna Ülikooli üliõpilaste üleülikooliline teadustööde konkurss. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.Konkursile võib esitada 2018/2019. õppeaasta jooksul kaitstud bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja diplomitöid ning teaduspublikatsioone, mis on ilmunud konkursile eelneval kalendriaastal (2019) ja mille ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav üliõpilane või vilistlane. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2020 elektrooniliselt e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee, sh teaduspublikatsioonid võib vajadusel tuua paberkandjal teadusosakonda (ruumi M-612).

Võitjaid premeeritakse järgmiselt:
  • doktoritööde kategoorias on auhind 315 eurot;
  • magistritööde kategoorias on esimese koha auhind 190 eurot;
  • diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot;
  • teaduspublikatsioonide kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot.
  • Teist ja kolmandat kohta tunnustatakse tänukirja ja ülikooli meenega.

Rohkem infot: 
https://www.tlu.ee/tallinna-ulikooli-uliopilaste-teadustoode-konkurss