Tudengid on eluga Tallinna Ülikooli ühiselamutes rahul

Tallinna Ülikooli ühiselamute elanike seas viidi 2022. aasta kohta läbi rahuloluuuring ja sellest selgus, et üldiselt ollakse eluga ühiselamutes rahul.

Vaade kogu ülikoolilinnakule

Uuringus osales 221 ühiselamute elanikku, kellest 144 elavad Karu, 44 Räägu ja 37 Västriku ühiselamus. Vastanutest 183 elavad kaheses toas ja 38 privaattoas. Kõigist küsitlusele vastanutest enamus ehk 63% on ühiselamus elanud üks või kaks aastat. 

Uuringus küsiti tagasisidet nii töötajate, korrashoiu kui ka hinna ja kvaliteedi suhte kohta. Üldiselt ollakse ühiselamute töötajatega rahul ja kiidetakse nii puhtust kui personali abivalmidust. Samas toodi puudujäägina välja administraatorite vähene inglise keele oskus. 

Üldiselt ollakse rahul ka pesupesemise võimalustega ja internetiühendusega, kuid tuuakse välja, et pesumaja graafik võiks olla digitaalne, sest see muudaks kasutamise mugavamaks. WiFi ühendust üldiselt kiidetakse, kuid teatud aegadel võib see olla katkendlik (nt Zoomi kõnede ajal) ja õhtustel aegadel, kui koormus on suurem. 

Peamine mure on kõrge üürihind ja ja kohati erinev kvaliteet (toad, mööbel, inventar jmt). Kokkuvõtvalt ollakse aga majutuse standarditega rahul ja tudengid tunnevad end hästi.