Ülikooli teated

Ülikooli astumine ei sõltu riigieksamitest

Tallinna Ülikool ei plaani 31. märtsi seisuga muuta sisseastumise ajakava, küll võib see muutuda 1. maini kehtiva eriolukorra pikenemisel.

bänner

Tudengiks kandideerima lubatakse ka need, kellel ei ole eriolukorra tõttu veel eelnev haridus omandatud, kuid kes omandavad selle Eestis uue õppeaasta alguseks. Immatrikuleerimine toimub sel juhul pärast eelneva hariduse omandamist. Ülikool kinnitab alternatiivsed vastuvõtueksamid, et sisseastumine oleks vajadusel võimalik ka ilma riigieksamite tulemusteta.

Ülikool on valmis distantsõppega jätkama eriolukorra lõppemiseni. Neil, kellel eriolukord tekitab raskusi õpingute ühendamisel pere- ja tööeluga, saavad pöörduda õppenõustaja poole.

Akadeemilised üksused on kaardistanud õppeaineid, mida ei ole võimalik e-õppes sooritada, nende puhul saab üksus pikendada kontaktõppeperioodi ja sooritusõigust.

Akadeemiline üksus võib ka pikendada lõputööde kaitsmise ja lõpueksami sooritamise aega kahe nädala võrra. Õppekaval on õigus lubada üliõpilane kaitsmisele (eksamile) ka juhul, kui tal pole eriolukorra tõttu olnud selleks hetkeks võimalik ainet sooritada. Sellisel juhul lõpetab üliõpilane ülikooli viimase õppekavasse kuuluva aine sooritamisega.

Lõpuaktuste aeg juunis 2020 tühistatakse, täpne aktuste toimumise aeg teatakse hiljem.  Küll on võimalik enne aktuseid saada kätte lõpudiplomid või nende koopiad.