Ülikooli kirjastuses ilmus György Andras Schöpflini teos "Politics, Illusions, Fallacies"

Tallinna Ülikooli kirjastuses ilmunud ülikooli audoktori, tunnustatud
briti filosoofi ja sotsiaalteadlase György Andras Schöpflini mahukas
ingliskeelne monograafia mõtestab kaasaegset ühiskonda, vaadeldes
globaliseerumise ja universalismiga kaasnevaid dilemmasid, millega silmitsi
lääneriigid ja demokraatia seisavad. Uurides materiaalsete faktorite ja
sotsiaalsete institutsioonide omavahelisi suhteid, võtab autor kasutusele
mõiste "topelthermeneutika", mis märgib suhete dünaamilisust ja
vastastikust mõju. "Politics, Illusions, Fallacies" on laiahaardeline
analüüs nüüdisaegsest ühiskonnast ja poliitikast, mille käigus – ja
dialoogis paljude mõtlejatega (Émile Durkheim, George Steiner, Kalevi
Wiik) – kirjeldab Schöpflin varjatud ideoloogiaid, rahvuslikku
identiteeti ja eurotsentrismi."Raamat on kohustuslik neile, kes on avatud
uutele ja ebakonventsionaalsetele ideedele. Nende jaoks on teos nauding,"
märkis Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia professor Rein Müllerson.Raamat
ilmus sarjas Acta Socialia, kus on varem ilmunud Airi-Alina Allaste
toimetatud "Ökokogukonnad retoorikas ja praktikas" (2011) ja Aet Annisti
monograafia "Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas.
Arenguantropoloogiline uurimus" (2011).  G.A. Schöpflinilt on TLÜ
kirjastuses ilmunud teos "The Dilemmas of Identity" (2010).Lisainfo:
Rebekka Lotman (640 9243, rebekka.lotman@tlu.ee)