Uuendus ülikooli struktuuris – tööd alustas strateegiabüroo

1. oktoobrist alustas Tallinna Ülikoolis tööd strateegiabüroo. Mida see täpsemalt tähendab ning milliste muredega tasub nende poole pöörduda, räägib ülikooli strateegiajuht Mikk Kasesalk.

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli strateegiabüroo loomise idee pärineb ajast, mil Tõnu Viik kandideeris ülikooli rektoriks.Nimelt on ülikooli ees ja sees mitmeid väljakutseid, mille ületamine on lihtsam, kui strateegilise planeerimise kompetents ja juhtimisotsuste ettevalmistamiseks vajalik analüütiline tugi on koondatud ühte üksusesse.

Strateegiabüroo alustas tööd 1. oktoobrist ning sinna kuulub seitse inimest: strateegiajuht, organisatsioonianalüütik, juhtimisinfo tiimijuht, arendustegevuse peaspetsialist, analüütik, rahvusvahelise koostöö juht ja arendusprojektide koordinaator. 

Seitsmest inimesest neli tuli strateegiabüroosse rektoraadi büroost ja kaks rahandusosakonnast. Lisaks asus osakonnas tööle organisatsioonianalüütik. 

Uus struktuur keskend organisatsioonianalüütikale, et paremini ja operatiivsemalt toetada juhtimisotsuste ettevalmistamist. Lisaks korraldab strateegiabüroo ümber ülikooli infosüsteemide arendamise korralduse, mis peaks aitama ülikoolil optimaalsemalt oma ressursse selle valdkonna arendamiseks ära kasutada.

Strateegiabüroo ülesanne on toetada ja eest vedada ülikooli tervikliku arengu kavandamist. Selleks osutab strateegiabüroo vajalikele toetamise ja toimimise tugiteenustele, haldab ja arendab juhtimisprotsesse, seirab juhtimise tõhusust ja tulemuslikkust ning levitab parimaid praktikaid. Lisaks koondab ja analüüsib büroo teavet, arendab infosüsteeme ning korraldab kvaliteedi juhtimist.

Strateegiabüroo tegeleb seega kõigega, mis puudutab ülikooli ja üksuste arengukava loomist ning hiljem selle seiret, tegevuskavade ja aruannete koostamist ja analüüsi, ülikooli kvaliteedijuhtimise korraldust, juhtimisprotsesside analüüsi ja arendamist ning erinevat analüütikat juhtimisotsuste ettevalmistamiseks. Lisaks ülikooli põhiprotsessidele adekvaatsete infotehnoloogiliste lahenduste leidmist ja selle välja arendamist.