Välistudengite võimalused Tallinna Ülikoolis algaval õppeaastal

bänner

Koroonaviiruse leviku oht sunnib Tallinna Ülikooli rakendama abinõusid, mis tuginevad valitsuse 12. juuni korraldusel „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“. Eestisse oodatakse õppima nende riikide kodanikke, kus koroonaviirusega nakatunute arv 3. augusti seisuga on sellele eelnenud 14 päeva jooksul jäänud alla 16 juhu 100 000 elaniku kohta. Otsust tehes arvestas Tallinna Ülikooli vastuvõtukomisjon muu hulgas tõsiasjaga, et ülikoolil puuduvad piisavalt laiad võimalused tudengitele eneseisolatsiooni võimaluse pakkumiseks.

Alates eriolukorra kehtestamisest on ülikool välistudengitele pidevalt õppimisvõimalusi puudutavat infot jaganud, sealhulgas teatanud, et neil on võimalik tänavuse asemel alustada õpinguid järgmisel aastal ehk aastal 2021. Neilt, kes sellise otsuse langetavad, ei küsita uuesti avalduse tasu ega paberkandjal dokumente, samuti ei pea nad veelkord tegema eksameid – piisab uue avalduse esitamisest.

Vastuvõtukomisjoni 17. juuli otsuse kohaselt pakuvad e-õpet kodanikele, kellel ei ole võimalik Eestisse reisida, järgnevad ingliskeelsed õppekavad: Digitaalsed õpimängud MSc, Inimese ja arvuti interaktsioon MSc; Õigusteadus BA, Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales BA, Poliitika ja valitsemine BA, Inimõigused digitaalses ühiskonnas MA, Rahvusvahelised suhted MA ja Sotsiaalne ettevõtlus MA.

On aga ka mõned õppekavad, mis saavad alustada ja alustavadki ainult kontaktõppes. Nende tudengid, kes ettevaatusabinõude tõttu tänavu Eestisse ei pääse, saavad kasutada võimalust asuda õppima järgmisel aastal. Tühistatakse aga vastuvõtt kolmel õppekaval, kus õpinguid pole võimalik läbi viia distantsõppe vormis ning kandidaatide arv on ebapiisav tavapärase õppe alustamiseks (Avatud ühiskonna tehnoloogiad, Ekraanimeedia ja innovatsioon,  Haridusinnovatsiooni juhtimine). 

Paljud välistudengid on juba ülikoolile teada andnud, et alustavad õppimist kas e-õppes või siis järgmisel aastal.