Humanistlik psühholoogia kirjeldab organisatsiooni kui keskkonda, milles on olulisel kohal kõrge soorituseedukuse kõrval ka rahulolu töö ja organisatsiooniga, usaldus kolleegide ja juhtide vastu ning organisatsioonipoolse toetuse tunnetamine. Millised on organisatsioonide omadused, kus suudetakse hoida inimeste kõrget tööalast motivatsiooni, orientatsiooni tulemuslikkusele, tegevuse mõtestatust ning pakkuda isiksuse arenguks vajalikke tingimusi?
Loengut "Vaade organisatsioonile humanistlikus psühholoogias -  usaldus, organisatsioonipoolne toetus ja areng" viis läbi Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Aleksander Pulver.

Loeng toimus 23.10.2018, kell 10.00 - 11.30, MYJAR IT OÜ seminariruumis, Maakri 19/21 B maja 8. korrus.

Ettekande leiate siit. 

el regionaalarengu fond