Välispraktikalt saabudes esitab üliõpilane/vilistlane 1 kuu jooksul järgmised dokumendid:

 

TLÜ välisõppe peaspetsialistile:

  • Praktikalepingu viimane osa (After the Mobility), milles välisorganisatsioon tõendab üliõpilase viibimise praktikabaasis stipendiumilepingus fikseeritud ajavahemikul ning praktika jooksul sooritatud tegevused.

Internetikeskkonnas:

  • Euroopa Komisjoni tagasiside aruanne – link aruande täitmiseks saabub tudengi/vilistlase meilile välispraktika lõpus ning täidetakse ja saadetakse ära internetikeskkonnas.
  • Euroopa Komisjoni keeletest – link keeletesti täitmiseks saabub tudengi/vilistlase meilile välispraktika lõpus ning täidetakse ja saadetakse ära internetikeskkonnas.

Oma koduinstituudile*:

* Ei kehti vilistlase välispraktika puhul

NB! Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või ebakorrektselt vormistatud dokumentide korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt praktikalepingu alusel väljamakstud Erasmus+ toetus täies ulatuses tagasi nõuda, välja arvatud mõjuva põhjuse olemasolul, esitades kirjaliku avalduse koos dokumentaalsete tõendus-materjalidega valdkonna eest vastutavale prorektorile hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb prorektor otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.