Viktoras Justickis (sünd 1941) on Leedu Õigusakadeemia ja Kaunase Vytautas Magnuse Ülikooli kriminoloogia professor. Temalt on ilmunud üle saja publikatsiooni, sh uurimusi ja raamatuid kriminoloogia, haldusõiguse, poliitikateaduste, maksuõiguse ning õiguspsühholoogia vallas. Oma tegevusega erinevates töögruppides on ta andnud suure panuse Leedu Vabariigi maksu- ja kriminaalseaduste väljatöötamisel.

Professor Justickis on osalenud erinevates rahvusvahelistes teadusprojektides. Ta on hinnatud külalisõppejõuna pidanud loenguid Tallinna Ülikooli Õigusakadeemias. 

Viktoras Justickis on Leedu Kohtunike Assotsatsiooni viitsepresident, Leedu maksuõiguse seaduste grupi liige, Leedu Maksuombudsmanide nõukogu liige, Leedu Teaduskomisjoni õigusekspert, rahvusvahelise kõrghariduse kvaliteedi hindamise komisjoni liige, Leedu Õigusakadeemia Senati liige ja doktorinõukogu esimees, samuti mitme teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige.

Viktoras Justickis promoveeriti Akadeemia Nord, nüüdse Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia audoktoriks 20. mail 2006.