Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist "Euroopa horisont" rahastatav projekt  MapIneq uurib põlvkondade vahelist, hariduslikku ning töö- ja tervisealast ebavõrdsuse kumuleerumist üle elukaare ja eri eluvaldkondade vahel viimastel kümnenditel.

RASI

Osalen / Participating
CAPTCHA