Winfried Ulrich (sünd 1941) on õppinud germanistikat ja teoloogiat Hamburgi ja Tübingeni ülikoolides ning alates 1970. aastast töötab ta saksa keele, kirjanduse ja didaktika professorina Reutlingeni Pedagoogikakõrgkoolis, direktorina Saksa Keele, Kirjanduse ja Didaktika Seminaris ning alates 1996. aastast on ta ka Kieli Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna dekaan. Teadlasena uurib professor Ulrich semantikat ja keeledidaktikat. Ta on ajakirja "Der Deutschunterricht" toimetuskolleegiumi liige ja viljakas autor. Tema sulest on ilmunud kümmekond monograafiat.

Winfried Ulrich on toetanud Kieli Ülikooli ja Tallinna Ülikooli vahelist koostööd, seda eriti, saksa keele ja kirjanduse erialal. Tema aktiivsel kaasabil lülitas DAAD 1992. aastast Tallinna Ülikooli saksa keele eriala 3-aastasesse  Ida-Euroopa germanistika toetusprogrammi. Professor Ulrich on pidanud loenguid Tallinnas ja Kielis Tallinna Ülikooli üliõpilastele ja magistrantidele, konsulteerinud magistrante ja õppejõude nende teadustöös.

Professor Winfried Ulrich promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 17. oktoobril 1997.