Professor Yrjö Varpio (sünd 1939) on Tampere Ülikooli soome kirjanduse professor ning Soome üks juhtivaid kirjandusteadlasi.

Eestiga seovad Yrjö Varpiot pikaajalised sidemed. Alates 1970. aastatest on tal tihedad kontaktid paljude eesti kirjanike ja kirjandusteadlastega, samuti ülikooli eesti kirjanduse ja maailmakirjanduse õppetooliga. 1993. aasta kevadel külastasid tema eestvedamisel meie ülikooli Tampere Ülikooli kunstiainete osakonna õppejõud ja kraadiõppurid, mille tulemusena lepiti kokku edasised koostöövormid: külalisloengud, üliõpilaste täiendõpe Tamperes, ühiskonverentsid ja teaduskirjanduse vahetus.

1994. aasta kevadel viibis professor Yrjö Varpio külalisõppejõuna tollses Tallinna Peadgoogikaülikoolis, pidades üliõpilastele ja õppejõududele loengutsükli uusimatest kirjandusteooria suundadest. Yrjö Varpio ja Soome Kirjanduse Seltsi algatusel käivitati 1997. aastal uurimisprojekt "Via Estonia to Europe. the European Orientation and Modernism in Estonian and Finnish Literature, 1918–1940". Kaheaastase projekti läbiviijateks olid Eesti ja Soome üliõpilased. 1998. aasta kevadel toimus Tampere Ülikooli ja tollase Tallinna Pedagoogikaülikooli ühiskonverents Tallinnas, sama aasta oktoobris teine konverents Tamperes, kus lisaks Tampere ja Tallinna üliõpilastele esinesid ka Tartu Ülikooli ja tollase Eesti Humanitaarinstituudi eesti kirjanduse eriala tudengid.

Yrjö Varpio on Tampere Ülikoolis hinnatud õppejõud, kelle loengusaalid on alati üliõpilastest tulvil ja kelle juhendamisel on aastate jooksul kaitstud kümneid väitekirju.

Professor Yrjö Varpio promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 21. oktoobril 1999.