Külalislektor

Akadeemilised kraadid: Teaduste kandidaat (õigusteadus), dotsent (filosoofia), teaduste doktor (õigusfilsoofia), professor (riigi ja õiguse teooria)

Teised ametikohad: EELK vikaar-diakon, Tallinna volikogu liige, EV Advokatuuri liige

Varasemad ametikohad: Kennani Instituut, Woodrow Wilsoni keskus, USA, vanemteadur 

Uurimisvaldkonnad: normi-semiootika, ülemineku-majandus, õiguslähedane kirjandus ja kunst

Kursused: õigus ja eetika, võrdlev riigiõigus, rooma õigus, rahvusvaheline avalik õigus, rahvuvaheline äriõigus

Olulisemad publikatsioonid:

 

Muu:

  • NATO uurimisteema STK konversioonist (Notre Dame'i ülikoolis) ja modernse regionaalpoliitika võimalustest (EL regioonide komitee ja Valga/Valka omavalitsuste nõustamiseks).  Stsenarist filmide sarjas "10 otsustavat aastat" ja "Põlevad piirid".
  • Teadus-ettekanded UKIP erakonnas Londonis (ca 5 korda) ja Nordic 6 projekti edendamiseks Euroopa Parlamendi raames.
  • Veebi-leht: "Poliitpomm", ilmub kaks korda kuus ja "Pühapäeva mõtisklus" kord kuus.