pilt

Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Ühiskonnateaduste instituut

Koolitusele on oodatud tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada 5. taseme kutsetunnistust või seda taastõendada.

- 10.00 - 18.00

Koolituse kood YKC0095/3

Registreerimise tähtaeg

Maht Kontaktõpe 42 ak tundi

Vabu kohti 2

Minimaalne osalejate arv 15

Koolituse hind 309/274 eur

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend

Koolitajad Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Urmas Mardi, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson, Birjo Tartu, Peeter Nurm, Anne Pirn, Karlis Kolk

Koolitusjuht

KURSUSE HIND

309 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Täishind 309 eurot, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 274 eurot. Üksikpäeva hind 99 eurot. Hind sisaldab lisaks loengutele ja praktilistele näidisülesannetele loengumaterjale elektroonilisel kujul. NB! Koolituse hind ei sisalda kohvipause ega lõunat.

AJAKAVA 

 

 

Registreeri kursusele

Koolituse sisu

SISU

Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping. Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel. Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused. Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine. Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine. Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine. Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ja kaitsekorra kehtestamine. Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted.

Oluline lisainfo

EESMÄRK

Arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri 5. taseme kutseeksamiks valmistumiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

- tunneb Eesti seadusandlust, sh tsiviilõiguseseadus, võlaõigusseadus, pärimisseadus, andmekaitseseadus, rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadus, perekonnaseadus, on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
- teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- lahendab kaasusi ja näidisülesandeid, teab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest, leiab materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

EELDUSED

kuulumine sihtrühma

ÕPIKESKKOND

Tallinna Ülikooli linnak

KOOLITAJA KOMPETENTSUS

MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus

LÕPETAMISTINGIMUSED

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejaile tõend, mille saamise eelduseks on aktiivne osalemine lähiõppes ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendmisega.

KURSUSE LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

TLÜ tõend

KOOLITAJAD

Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Urmas Mardi, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson, Birjo Tartu, Peeter Nurm, Anne Pirn, Karlis Kolk

Võta ühendust!

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 382