Ühiskonnateaduste blogi

Eesti V Omavalitsuspäeva programmikomitee koosolek Kuressaares

OMV

Esmaspäeval, 17.08.2020 toimus Kuressaare Raekojas Eesti V Omavalitsuspäeva (OVP) programmikomitee koosolek, mida võõrustas valla volikogu esimees Tiiu Aro. Edasi mindi üheskoos Rüütli Spaasse, kus toimus ka majaga tutvumine, et saada ülevaade sel aastal toimuva konverentsi toimumiskohast. Teadupärast toimub tänavune omavalitsuspäev 21.-23. oktoobril Muhu- ja Saaremaal. Tiiu Aro on seisukohal, et Saaaremaa ja Muhu vallal on väga hea meel olla OVP-a võõrustajaks. Aro pidas väga oluliseks ka omavalitsuspäeva teemat - maaelu ning regionaalareng koostöös – kuna see kajastab nii Eesti olulisi probleeme kui ka mõlema saare arengu tähtsaid võtmeküsimusi.

OVP programmikomitee koosolekut juhatas MTÜ Polis president ning Tallinna Ülikooli õppenõud Sulev Lääne. Arutelu oli väga aktiivne ning päevakord tihe. Arutlusele all oli OVP ajakava ning korralduslikud küsimused. Samuti arutati põhjalikult OVP-ga seonduva deklaratsiooni eelnõud aga ka OVP-de kulgu jäädvustava kogumiku ettevalmistamist. Samuti oli päevakorraas „Aasta tegu“ tiitliga seonduvate küsimuste arutamine jm. Sulev Lääne märkis, et väga oluline on koostöövõrgustiku hea koostöö ning selle  heaks näiteks on nii OVP-a kava ja korralduse aktiivne arutelu kui ka deklaratsiooni eelnõu ettevalmistamine. Lääne jätkas, et kuna omavalitsuspäev toimub juba viiendat korda, siis on tegemist traditsiooniga ning asjakohane on ka vastava kogumiku ühine ettevalmistamine.

Kohalolijaid tervitas Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk. Kohtumisel osalesid samuti Riigikogu I aseesimees ja Viljandi Linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, maaeluminister Arvo Aller, maaeluministri nõunik Andrus Toss, riigihalduse ministri nõunik Risto Kask, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees Tarmo Loodus, Muhu Vallavolikogu esimees Ain Saaremäel, Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Tervitustega läbi digivahendite osalesid ka Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalituste Liidu juhatuse esimees Eve East ning Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. Külalisi osales Eesti eri paigust ja erinevatest institutsioonidest. Kohtumisel võtsid sõna ka TLÜ lektor Kersten Kattai ning tudengid Tallinna Ülikoolist.  Indrek Grauberg pidas väga oluliseks ülikoolide jätkuvat aktiivset osalemist OVP-de ettevalmistamisel ning samuti aktuaalsete probleemide väga sisukaid ühiseid arutelusid. Grauberg lisas, et ÜTI roll on selles protsessis olnud väga oluline ning seda peaks jätkama.

Aitäh kõigile aktiivse osalemise eest ning suur tänu võõrustamise eest Saaremaa vallale ja vallavolikogu esimehele Tiiu Arole.