Ühiskonnateaduste blogi

H2020 DigiGen konsortsiumi Tallinna koosolek kolis digikeskkonda

pilt

H2020 DigiGen – tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale – projekti meeskond oli valmis kohtuma oma teisel rahvusvahelise konsortsiumi koosolekul Tallinna Ülikoolis, et arutada läbi uuringu eetilised ja andmekogumisega seotud küsimused. Paraku ei saanud projektipartnerid COVID-19 pandeemia tõttu Eestisse tulla ning kauaoodatud koosolek pidi kolima digikeskkonda.

Tallinna Ülikooli ja OsloMeti meeskonnad organiseerisid 3-päevase online Zoom koosoleku 25.-27. mail. DigiGen teisel konsortsiumi koosolekul osales ligikaudu 40 inimest, sealhulgas DigiGen projekti meeskondade liikmed üheksast Euroopa riigist, rahvusvahelise ja riiklike nõuandvate kogude liikmed, huvigruppide esindajad ning – nagu pikkadel Zoom koosolekutel ikka juhtub – mitmed meie teadurite lapsedki said ekraanil vilksatades ja nähtut kommenteerides online koosolekutest osa.

Esimese päeva hommik algas avasessiooniga, kus kõigi tööpakettide juhid andsid lühikese ülevaate projekti senisest käekäigust. Avasessioonile järgnes pikemate töötubade seeria, kus tööpakettide kaupa arutati uuringu väljatöö tegemist ning eetiliselt korrektse andmekogumise korraldamist.

Olulise läbiva teemana oli koosolekul diskussiooniks COVID-19 mõju uuringule ja selle läbiviijatele. Osa kavandatud väljatööst on vaja hilisemaks ajatada või selle metoodikat kohandada, et tagada turvalisus nii uuritavatele kui uurijatele. Lisaks on kavas koroona aja meetmete mõju IKT kasutamisele laste ja noorte poolt uuringu juba varem kavandatud disaini parimal moel integreerida.

Kui olukord Euroopas lubab, siis konsortsiumi kolmas koosolek toimub juba sellel sügisel Ateenas.

DigiGen Eesti meeskonda kuuluvad Merike Sisask, Gertha Teidla-Kunitsõn, Katrin Tiidenberg, Ingrid Sindi ja Karmen Toros. Väljatööle võetakse appi mitmed magistrandid.