Ühiskonnateaduste blogi

Konverents „The Anxieties of Migration and Integration in Turbulent Times“ ootab abstrakte

people

14.-15. jaanuaril 2021 toimub Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline konverents, kus võetakse vaatluse alla rändega seonduvad ängid. Mitmed hiljutised sündmused nagu Euroopa rändekriis, poliitiline ebastabiilsus eri riikides või koroonaviiruse pandeemia tekitavad uusi ning õhutavad olemasolevaid pingeid nii rändajate endi, kui ka saatvate ja vastuvõtvate ühiskondade sees.

Nii virtuaalselt (kui võimalusel ka osaliselt füüsiliselt Tallinna Ülikoolis kohapeal) toimuv konverents ootab ettekandeettepanekuid nii nende pingete olemuse kui ka mõju kohta rändeprotsessidele, lõimumisele kui ka saatvate ja vastuvõtvate ühiskondade identiteedile ja toimimisele. Abstraktide esitamise tähtaeg on 30. juuli. Loe konverentsi põhjalikumat teemapüstitust siit.

Konverents toimub projekti MIRNet (Twinning for excellence in migration and integration research and networking) raames. Konverentsi juhttiimi (board of convenors) kuuluvad Raivo Vetik, Mari-Liis Jakobson ja Leif Kalev Tallinna Ülikoolist, Russell King, Laura Morosanu ja Michael Collyer Sussexi Ülikoolist ning Garbi Schmidt ja Linda Lapina Roskilde Ülikoolist. Konverentsi korraldamist rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020.

Esita abstrakt siin