Ühiskonnateaduste blogi

Malcolm Payne esines ÜTI teadusseminaril “Teooria ja praktika seosed sotsiaaltöös”

Malcolm Payne

Hiljuti, 20. veebruaril 2020, oli erakordne võimalus kuulata emeriitprof. Malcolm Payne ettekannet “Theory-Practice Links in Social Work” (eesti keeles “Teooria ja praktika seosed sotsiaaltöös”) ning arutleda temaga sel teemal lähemalt. Kõik, kes on õppinud sotsiaaltööd, teavad Malcolm Payne nime juba esimestest ülikooli-päevadest. Malcolm Payne õpik, „Tänapäeva sotsiaaltöö teooria: kriitiline sissejuhatus“ (1995), on sotsiaaltöö üliõpilaste üks põhiõpikutest, mida tõenäoliselt loetakse õpingute jooksul korduvalt, et põhitõdesid meelde tuletada.

Malcolm Payne keskendus oma ettekandes olulistele teemadele – teooria ja praktika ning sotsiaaltöö sotsiaalne konstrueerimine, mis on teooria ja kuidas seda kasutatakse sotsiaaltöös, protsess praktikast teooriasse, sh takistused ja nendega toimetulek, kriitika seotud teooriaga, täpsemalt selle liigne keerukus vs liigne lihtsustamine, teooriast praktikasse protsess ning alternatiivsed lähenemised. Uuemad mõtted ja täiendused sotsiaaltöö teoreetilistest lähenemistest ilmuvad järgmisel aastal raamatu „Modern Social Work Theories“ viiendas trükis. Malcolm Payne ei ole ainult akadeemik, vaid litsenseeitud sotsiaaltöötaja, mistõttu on tema raamatud erilise väärtusega – integreerides kogemused praktikast teooriasse ja vastupidi. Ettekandes viitas ta oma arvukatele teostele, mida nii mõnigi kuulanud õppejõud kindlasti omandab, näiteks „The Routledge Handbook of Social Work Theory“ (2019), „Internationalizing Social Work Education: Insights from Leading Figures Across the Globe“ (2017), „How to Use Social Work Theory in Practice: An Essential Guide“ (2019), mis koondab kokku iga teooria ülevaatlikult ühel lehel.

Pilt on eemaldatud.

Ettekanne ja arutelu oli kaasahaarav ning pani mõtlema olulistele teemadele töös klientidega – teooria on raamiks praktikale, mis aitavad leida suuna, kuidas kliente paremini toetada ning abistada või „alati on võimalus“. See viimane mõte on eriti tähtis pidada meeles klienditöös, kuna sotsiaaltöö on täis väljakutseid, keerulisi olukordi, mistõttu võib tunduda olukord mõnikord lootusetu. Malcolm Payne mõtteid sotsiaaltööst võib peagi lugeda intervjuust, mis ilmub ajakirjas Sotsiaaltöö.