Miks õppida sotsioloogiat Tallinna Ülikoolis?

Tallinna Ülikooli uuendatud, tsükliõppena toimuv sotsioloogia magistriõpe pakub head võimalust õppida mitmekülgselt ja loovalt analüüsima 21. sajandi ühiskonda ning arendada kriitilise mõtlemise oskusi.

Sotsioloogia
 • Meie programm on kavandatud tsükliõppena, mis tähendab, et Sa võid õpingutega tegeleda paindlikumalt ja soovi korral saad jätkata oma tavapärast tööelu, eraelu ja ühiskondlikku elu ka õpinguaastate vältel. Tõsi, täiskoormusega õppimine tähendab siiski, et me eeldame keskmiselt 40 akadeemilise tunni jagu õppimist nädalas.

  "Tallinna Ülikoolis saad Sa enda jaoks vajalikud oskused ja teadmised, et elus hästi hakkama saada."

  Tõnis Stamberg, sotsioloogia eriala vilistlane ja Turu-uuringute ASi tegevjuht

 • Meie õpe toimub Tallinnas, seega hoiad transpordikulud ja sõiduaja kontrolli all ning ühtlasi väldid koduigatsuse teket. Samas on õppesessioonide ajal võimalik kasutada ülikooli ühiselamute võimalusi.
 • Me oleme plaaninud õppetöö nii, et see toimuks neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti, aga selliselt, et Sulle jääb ka piisavalt reedeõhtuid ja laupäevi oma lähedastega veetmiseks. Kui Sul on keeruline oma tööandjat veenda, et ta võimaldaks Sulle õpingute ajaks niisama paindlikumat töögraafikut, siis siin tuleb appi seadusega ettenähtud õppepuhkus: Sul on õigus õppepuhkust saada kuni 30 päeva kalendriaastas, sh 20 päeva keskmise töötasu säilitamisega. Arvestades, et semestris on kõige enam seitse sellist õppesessiooni, peaks õppepuhkusest piisama. Lisaks on hea arvestada, et viimasel semestril on Sul auditooriumis plaanitud õppetööd oluliselt vähem, et saaksid keskenduda lõputöö kirjutamisele, samas näeb seadus ette täiendavalt veel 15 päeva õppepuhkust tasemeõppe lõpetamiseks, näiteks eksamiteks ja lõputööks.
 • Jah, me oskame arvestada täiskasvanud õppija vajadustega - just meie sotsioloogid on seda teemat Eestis esimestena uurinud. Toetame Sind ja otsime lahendusi, kuidas saaksid õpingud muu eluga tasakaalus hoida. Kui aga tunned, et täiskoormusega õppimine on Sinu jaoks teiste tegevuste kõrval ikkagi liiga suur koorem, siis ei ole vaja karta ka osakoormuses jätkamist. Näiteks kui mingil semestril otsustad, et soovid õppida poole koormusega (st kogud mitte 30, vaid näiteks 15 ainepunkti semestris), siis tuleb Sul hüvitada kõige rohkem 450 EUR semestris. Kui Sinu õppeaasta koormus jääb alla 30 ainepunkti, saad siirduda eksternõppesse, kus maksad kõigi läbitud ainete eest 30 EUR ainepunkti kohta (nii tuleks kogu magistriõppe 120 EAP maksumus suurusjärku 3600 EUR, ja kui läbid magistriõppe tavapärase kahe aasta asemel näiteks nelja aastaga, teeks see ühe õppeaasta õppemaksuks 900 EUR, seega vähem kui 100 EUR kuus).
 • Kui oled aga valmis pühenduma selle paari aasta jooksul õpingutele, on Tallinna Ülikoolil Sinu jaoks erialaainete kõrval pakkuda lai valik teiste erialade ja instituutide õppeaineid. Samas saad Tallinna Ülikooli tudengina tegeleda spordiga ja kaasa lüüa kultuurikollektiivides - ning osaleda näiteks  laulu- ja tantsupeol  (mis, mugavalt, leiab samuti aset Tallinnas).
 • Sa võibolla üllatud, kuid vastupidiselt Eestis tavapärasele mantrale vähesest nõudlusest sotsiaalteadlaste järele on analüütikuoskused tööturul päriselt väga nõutud. Sotsioloogia eriala lõpetaja alustav palk Eestis 1500 EUR kätte? Hiljutise uuringu najal võib tõdeda, et turu-uuringud on just üks neid erialasid, mille puhul see on täiesti mõeldav. Ja see on keskmine algaja sissetulek. Muidugi teenivad paljud veelgi enam, ja mõistagi võivad välismaised palgad olla veelgi kõrgemad. Ka meie magistrid on leidnud rakendust väljapool Eestit, näiteks ametnikena, analüütikutena või doktoriõppes jätkates.
 • Tallinna Ülikooli õppekavana on ka meile tugevad sidemed valdkonna tööandjatega. Meie üliõpilastel on väga head võimalused tööturul  ja  kogemus näitab, et Tallinnas õppimisel jõuad õpingute kõrval suurema vaevata keskenduda arendavatele praktikaprojektidele ja huvi korral kaasa lüüa oma õppejõudude teadustöödes.
 • Mis seal salata - välismaistesse ülikoolidesse kandideerimine nõuab mõnevõrra pikemat ettevalmistust ja vähemasti ajalist planeerimist. Risk, et valitud eriala, kool või linn Sulle ei meeldigi, on samuti suur. Erinevalt Eestis õppimisest ei kehti välismaistes programmides enamasti aga piiranguid: võid sissejuhatuseks läbida sotsioloogia magistriõppe Eestis ja seejärel jätkata õppemaksuta õpinguid välismaal, kui oled päris kindel, et just see on Sinu eriala ja et just välisõpingud võimaldavad Sul jõuda järgmisele tasemele. Samas võid huvi korral juba magistrantuuri käigus katsetada, kuidas Sulle kõige enam muljet avaldanud ülikoolis sotsioloogiat õppida oleks, seda näiteks Erasmuse programmi kaudu vahetusüliõpilasena.
 • Sotsioloogia erialal toimub pidevalt huvitavaid rahvusvahelisi teadusseminare ja konverentse, seda nii Eestis kui mujal, ja võid neist juba magistrandina täieõiguslikuna osa võtta. Magistrantide osalemist sellistel konverentsidel toetavad mitmed rahastusprogrammid. On ka väga tõenäoline, et saad juba oma magistritöö põhjal koostada asjaliku teadusartikli, kui Sulle just see huvi pakub, sest sotsioloogia õppejõud on igapäevaselt erialases teadustöös tegevad. Samas on meie üliõpilaste ja magistrantide uurimistöö teemad väga kirjud, lähtuvalt just igaühe isiklikust huvist - pole mingit alust eeldada, et sotsioloogia alal teadust tehes peaksid tingimata jätkama just neil teemadel, millega tegelevad oma teadustöös Sinu õppejõud.
 •  Ja viimaks kõige olulisem: Sinu teadmisi ja oskusi on iga Eesti ühiskonna toimimise mõtestamiseks ja alternatiivide kujutlemiseks väga vaja, sõltumata sellest, kas rakendad sotsioloogiaalaseid teadmisi palgatöös, kodanikuna või oma pereelu korraldamisel. Ükskõik millise välisülikooli magistrandina saaksid Sa Eesti ühiskonna kohta pisut vähem teada kui õppides Eesti ülikoolides - aga ükskõik millise teise eriala magistrandina saad Eesti ühiskonnast vähem teada kui sotsioloogiat õppides.

Tutvu õppekavaga meie veebilehel.