Ühiskonnateaduste blogi

Tulekul on VIII omavalitsuspäev

Eesti üleriigiline arvult VIII omavalitsuspäev toimub 21.-22. septembril Harjumaal Rae vallas Kindluse koolis. Teemaks on „Andmepõhine juhtimine – kood eduka omavalitsuseni“.

Omavalitsuspäev

Kahe päeva vältel esinevad riigi ja omavalitsuste esindajad, aga ka omavalitsusliitude, ülikoolide, ettevõtete ja inimesed muudest puutumuses olevatest valdkondadest. Vastvalitud Riigikogu erakondade esindajad diskuteerivad omavalitsuste osa ja toimetulemise teemal. Missuguseid uuendusi uus koalitsioon kavandab ja kuidas omavalitsuste tulubaasi tõsta – ehk saavad need küsimused poliitikutelt vastuse.

Kahel päeval korraldatakse kaks töötuba:

  • Tark omavalitsus – teadmussiire, IKT ja poliitika kujundamine. Väljakutsed ja tuleviku suundumused.
  • Andmebaaside haakuvus: riik ja kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse andmebaaside sidusus ja kohalike omavalitsuste koostöö, probleemid, ressursi olemasolu.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktori Indrek Graubergi sõnul peab ühiskonnateaduste instituut jätkuvalt oluliseks aktiivse tähelepanu suunamist meie omavalitsustele. Instituudi teadlased teevad koostööd ka ülikooli teiste instituutidega ning ühiskonnas laiemaltki. Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas nimetab traditsiooniks saanud omavalitsuste arengu päevi asjalikuks näiteks, kuidas teha laialdast koostööd ja mil kombel saavad ülikoolid teaduspõhiselt panustada erinevate probleemide lahendamisel. MTÜ Polis president Sulev Lääne rõhutab omavalitsuspäeva tähtsust riikliku tähtpäevana. Omavalitsuspäev on üleriigiline foorum, mille toel saab kaasata ühiskonda kaasa mõtlema ja tegutsema kogukondlike teemade, vajaduste ja kitsaskohtade lahendamisse.