Õigusajaloo dotsent

Akadeemilised kraadid: Dr jur (Phd), dr. h. c.

Teised ametikohad:
Tallinna Volikogu liige, õiguskomisjoni esimees

Varasemad ametikohad: 
Taldõkorgani Riikliku Ülikooli arenduse- ja innovatsiooni prorektor (2018)
Tallinna Ülikooli õigusajaloo ja võrdleva õiguse korraline professor (2010-2016)
Akadeemia Nord õigusajaloo ja võrdleva õiguse korraline professor (2000-2010)
Sisekaitseakadeemia rektori k.t., Eesti Mereakadeemia prorektor, Eesti Mereakadeemia rektori k.t.

Uurimisvaldkonnad: Võrdlev õigus, Eesti ja Euroopa õigusajalugu, võrdlev konstitutsiooniõigus, õigusteaduse ajalugu, rahvusvahelise õiguse ajalugu

Kursused: võrdlevad õigussüsteemid (võrdlev õigus), Euroopa ja Eesti õigusajalugu, rahvusvahelised organisatsioonid, võrdlev konstitutsiooniõigus

Olulisemad publikatsioonid:

 • Historia Iuris Estoniae. Tallinn: Argo, 2015, kd. 1: Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu, 270 lk. Ilmumise järel tunnustati minu tööd õigusteaduse ajaloo uurimisel Balti Teaduste Akadeemiate medaliga (nr 27)
 • Legal problems of development of agricultural cooperation: new approaches and prospects. – Frabi Kazahh National University. Journal of actual problems of jurisprudence, 2019, nr 3/91, pp. 83-90 (koos Erkinbajeva, L.K; Nesipbajeva, I.S.).
 • Friedrich Georg von Bunge - hochinteressanten Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, die nicht in den Engen Rahmen der spezialisierten Wissenwschaften des 21. Jahrhundert passt. - Teise, Law, 2019, nr. 111, S. 246-270.
 • Professor Leo Leesment (1902-1986) als Mensch und als Lehrkraft der Universität Tartu. – Teise, 2019, nr. 110, S. 158-167.
 • Über des Verrückte in der Kultur. – Carl Gustav Jochmann – ein Kosmopolit aus Pernau. Heidelberg, 2020, S. 137-146 (Jochmann-Studien, Bd. 3).
 • Wissenschaftliche Schule Landrecht in Estland am 20. Jahrhundert: Professor Jüri Uluots (1890-1945). – Materials of the international scientic and practical conference “Actual problems of natural recource ownership and efficiency of nature management in the conditions of transition to the fourth industrial revolution (Baysalovs Reading 2018). Taldõkorgan, 2018, pp. 11-29.
 • Europäische Rechtshistoriker des 19. Jahrhunderts. Professor Oswald Schmidt – ein Jurist aus Livland, der während des Zeitalters des Nationalismus und nationalen Erwachens Rechtsgeschichte lehrte. – Teise, Law, 2018, nr 108, S. 116-126.
 • Die Rezeption Kelsens und der Einfluss der Reinen Rechtslehre in Estland. – Teise, Law, 2018, S.104-115.
 • Ilmar Tammelo, muz z inej platen. Poohliadnutie pri prilezitosti 100. Vyrocia narodenia. – Pravnu obzor, 2017, vol. 100, nr. 4, pp. 434-438 (koos prof. Alexander Bröstliga)
 • Omandireform Eestis. Õiglus-majandus-inimene. Tallinn: 2022, 238 lk. (koos Erik Terk.Juhan Kivirähk, Karl Järvelaid, Nikolai Kunitsõn, Indrek Saar).
 • Justiitsministeerium 100 : 1918–2018. Tallinn : Justiitsministeerium, 2018, 256 lk. (ISBN/ISSN: 9789949723737) (koos M. Pihlamägiga).
 • Constitutiones Academiae Dorpatensis(Academia Gustaviana põhikiri). Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana põhikiri. Teine, parandatud ja täiendatud väljaanne. Tartu: Tartu Ülikool Kirjastus, 2015, 176 lk. (ISBN 978-9949-32-988-5) (koos Kristi Viiding ja Marju Lepajõe).
 • 20 Years of New Constitutional Reforms in Eastern Europe. Eastern European Experience. Edited by Gennadi N.Cebotarev,Peeter Järvelaid, Rein Müllerson. Tallinn: Tallinn University Law School, 2015,146 p. (East-West Studies)

Olulisemad projektid:      

 • Project 16/7.1 -5/210 “Europäische Justizgeschichte des 19. und 20. Jahrhundert
 • Projekt 19/7.1-5/176 “Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud”(vt Erik Terk)
 • 11. konverents: Läti Vabariigi Põhiseadus 100 (2022, Riia), konverents: Prof. Dr , Dr h.c. Dietrich Andre Loeber - 100 (2023, Riia), Ida-Euroopa õiguse areng postsotsialistlikus ruumis (2021, Varssavi)

Tunnustused:

Saksamaa Liitvabariigi Teeneteristi (1 klass) kavaler (2003)
väike Johann Voldemar Jannseni auhind ajalehelt Pärnu Postimees (2010)
Balti Teaduste Akadeemiate medal (2015)
Carl Gustav Jochmann Gesellschaft auliige (Heidelberg) (2015) 

Jõgeva valla aukodanik (2016)
Tallinna teenetemärk (15.05.2017)
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti hõbemärk (18.10.2019)
Päästeameti Hõberist (2020)
Balti Ajaloo Komisjoni korrespondentliige (Baltische Historische Kommission, Göttingen, alates 1997)(Urmas Klaas. Tunnustus professor Järvelaiule. Postimees, 28. mai 1997)