Partnerlus ja koostöö

DEMOCRAT-projekti Eesti avaüritus

Ühiskonnateaduste instituut

12.06.2023 kell 14.00 - 17.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Käivitunud on Horizon Europe’i DEMOCRAT-projekt, mille Eesti osa teostab Tallinna Ülikooli uurimisrühm (prof. Leif Kalev, ntead. Maarja Hallik, ntead. Nikolai Kunitsõn jt).

 

Kutsume sind DEMOCRAT Eesti esimesele infopäevale ja võrgustikukohtumisele!

Programm:

  • 13.30-14.00 Registreerimine ja tervituskohv/tee, suupisted
  • 14.00-14.30 Sissejuhatus - tutvumine, mis ja miks DEMOCRAT projekt, elava labori ajaraam ja kuidas laboris osaleda 
  • 14.30-15.30 Demokraatia väljakutsed ja kompetentsid - interaktiivne sessioon
  • 15.30-15.45 Paus, kohv/tee, suupisted
  • 15.45-16.45 Kuidas läbi hariduse / õpidisaini demokraatia väljakutseid adresseerida? Genereerime esialgseid ideid ja tutvustame valikuliselt metoodikaid - interaktiivne sessioon 
  • 16.45 -17.30 Kokkuvõte ja praktilised ideed seoses laboris osalemisega

DEMOCRAT on Euroopa Liidu Horisondi programmi poolt rahastatud 3-aastane projekt (01.03.2023-28.02.2026), mille eesmärk on tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus läbi uuenduslike ja kontekstitundlike demokraatlikku kodakondsust toetavate praktikate hariduses (ingl. k. Education for Responsible Democratic Citizenship ehk EfD). 

Projekti käigus arendatakse kodanikuhariduse sisu ja õpetamisviise, toetamaks vastutustundliku demokraatliku kodaniku arengut nüüdisoludes. Projektis osaleb 10 organisatsiooni 8 riigist. 

Eestis loodav elav labor keskendub suuremalt jaolt formaalhariduse 7.-12. klassidele, ehkki oodatud on ka noorsootöötajad jt mitteformaalhariduses noortega töötavad spetsialistid. Projekti peamise sihtrühmana näeme ühiskonnaõpetajaid, loovtööde ja uurimustööde juhendajaid, kuid kindlasti on oodatud ka kõikide teiste ainete õpetajad, kes enda õppetöö raames soovivad aidata kujuneda aktiivsetel vastutustundlikel kodanikel ning adresseerida demokraatia valupunkte. Mida erinevamaid spetsialiste tuleb kokku, seda mitmekülgsemalt saame teemale läheneda.

Registreeru siin

Rohkem infot projekti kohta leiad siit

Logo