Seminar

Edasi lükatud! ÜTI teadusseminar: Euroopa Liidu õigus ja ränne õiguslikust vaatenurgast

Ühiskonnateaduste instituut

08.04.2020 kell 17.00 - 18.45

SOGOLAS Research Seminar: EU law and migration from the legal perspective

SOGOLAS Research Seminar: EU law and migration

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Seminaril arutleb Prof. Lehte Roots õiguse rolli ja mõju üle migratsiooni juhtimises. Fookus on Euroopa Liidu seadusandluse mõjul meie migratsiooni reguleemist puudutavate otsuste osas. Sisseränne mõjutab meid ühiskonna igal tasandil ja tasemetel. Sisserändajatest saavad ühiskonna liikmed riikides kuhu nad saabuvad ja kus nad oma elu korraldavad ning mille sisendiks on riik ja selle rahvastik. Uued sisserändajad uues keskkonnas elades mõjutavad nii ühiskonna etnilist kooslust, kultuuri, arengut sellega, et nad ka panustavad selle arengusse või taandarengusse. Alates 2004 aastast on Eesti Euroopa Liidu liige ja osaliselt sellega seoses ära andnud oma suveräänsuse mingites küsimustes otsuseid vastu võtta. EL-i praegune õiguslik alus ja pädevus varjupaigaküsimusi puudutavate otsuste tegemiseks ja seaduste vastuvõtmiseks on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 67 lõikes 2, artiklites 78 ja 80 ning ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 18. Samuti sätestab varjupaigaõigust ELi põhiõiguste harta, mis muutus siduvaks pärast Lissaboni lepinguga kaasnenud muudatusi. Miks me peame tegema seda, mida me teeme? Kui vabad oleme rände ja varjupaiga valdkonnas otsuste tegemisel, olles Euroopa Liidu liige? Nendele küsimustele otsime 8. aprilli seminaril vastust.

TÄPNE TOIMUMISAEG ON VEEL TÄPSUSTAMISEL!

Ajakava:

17:00-17:15 registreerimine ja saabumiskohv

17:15-18:45 teadusseminar

Seminari töökeel on inglise keel.

Seminari moderaatoriks on Peeter Selg.

Professor Lehte Roots omab doktorikraadi õigusteaduses Euroopa Ülikooli Instituudist, Firenzes, Itaalias. Lisaks on prof. Rootsil Avaliku Halduse Magistrikraad mis talle omistati Potsdami Ülikoolist, Saksamaal ning Teadusmagisteri kraad Euroopa Ülikooli Instituudist, Firenzest, Itaaliast. Lehte Roots on mitme ajakirja teaduskolleegiumis ning avaldanud publikatsioone rahvusvahelistes ajakirjades ja kogumikes mis on avaldatud näiteks Springer Verlag poolt. Prof. Roots on õpetanud nii Sisekaitseakadeemias,Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka väljaspool Eestit, USAs, Vietnamis, Moldovas, Cambodias jne. Ta omab laialdast rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemust ning aastaid juhtinud mittetulunudusühingu tööd. Samuti on ta tunnustatud ekspert EL õiguse ülevõtmise küsimustes nii Euroopa Komsjoni kui ka Euroopa Parlamendi jaoks.

 

 

Lisainformatsioon: Koidu Saia, Koidu.Saia@tlu.ee, 6199 944

IMG

Seminari läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi poolt kaasrahastatud projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja".