Seminar

EDK ja EDA ettekandekoosolek "Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis"

Ühiskonnateaduste instituut

21.02.2019 kell 16:00 - 18:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Ettekande teeb Kadri Rootalu (Statistikaamet, Tartu Ülikool).

Ettekandes tutvustab Kadri Rootalu oma 2018.a kaitstud doktoritöö tulemusi ja vaatab abielulahutuste põhjuseid ja tagajärgi lastele eelkõige demograafilisest ja sotsioloogilisest vaatepunktist. Töö peamiseks teoreetiliseks aluseks on valitud eluteepõhine lähenemine (Elder et al., 2003; Settersten et al., 2014). Sellest tulenevalt vaadeldakse, kuidas lahkuminek demograafilise faktina on kujunenud inimese elutee jooksul.

Vaatluse all on nii registreeritud abielude registreeritud lahutused kui ka kooselude ja abielude registreerimata lahkuminekud. Töö keskendus kolmele peamisele uurimisküsimusele: millised on lahutuste faktorid Eestis ehk milliseid demograafilisi seaduspärasusi võib näha lahkuminevate paaride puhul. Siin on vaatluse all eeskätt vastaja eluteed puudutavad faktorid: kooselu alustamise vanus ja kooselu tüüp, laste olemasolu ja partnerite haridustasemed. Uuringu käigus selgus, et lahutuse risk on seotud eelkõige vastava suhte perekonnalooliste aspektidega. Suurema tõenäosusega lahutatakse nooremas vanuses sõlmitud kooselud, registreeritud abielud on stabiilsemad kui vabaabielud. Samuti on väiksem lahutuse risk sellistes kooseludes, kus kasvavad ka lapsed. Abikaasade hariduse mõju lahutuse riskile on tunduvalt väiksem.

Loe lähemalt.

Kõik huvilised on oodatud ettekannet kuulama!