Muu sündmus

Hilis- ja postsotsialismi Suur ELU esitleb: Eesti kevad. Perestroika noored ja nende mälestused

Avalik ümarlaud: Eesti kevad. Perestroika noored ja nende mälestused. TLÜ tänavuse Hilis- ja postsotsialismi ELU kursuse raames uurime 1980ndate lõpu Eesti noorust. Selleks korraldame 15. aprillil avaliku ümarlaua tollaste aktiivsete noortega.

Ühiskonnateaduste instituut

15.04.2024 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Arutame 80ndate Eesti noorte poliitilist aktivismi ja kultuuri, tollaseid maailmapilte ja noorte mitmekülgset omailma. Uurime, kuidas varasemalt passiivseks kuulutatud disko-teksa põlvkond osutus oma vaadetelt ootamatult vabameelseks ja tegudelt aktivistlikuks ning hakkas otsustavalt mõtlema sotsialistlikest raamidest väljas. 1988./89. aastate sõltumatutel noortefoorumidel kõneldi avameeli demokraatlikust parlamentarismist, indiviidi valiku- ja tegevusvabadustest, meelsusvangide vabastamisest, õigusriigi loomisest, ka religiooni rehabiliteerimisest. Tollaseid noori köitsid ajastuomased mured nagu rahvuse tulevik, ülikoolihariduse kvaliteet, noorte perede toimetulek, kohustuslik sõjaväeteenistus nõukogude armees, Afganistani sõda, tuumaoht ning demograafiline hirm sisserände ees. See periood osutus paljus meie tänase poliitilise kultuuri kooliks, kus esimest korda hakati avalikult arutama rahvusriigi taasloomist, liberaaldemokraatlikke väärtusi ja turumajanduslikku alternatiivi. Kuidas nende ideedeni jõuti ja millised muud ideed valitsesid tollaste noorte peades? Seda arutamegi tollaste aktiivsete noorte ja tänaseni mõjukate avaliku elu tegelastega.
 
Ümarlaual esinevad: Andrei Hvostov, Hans H. Luik, Barbi Pilvre, Ilmar Raag, Margit Sutrop ja Piret Viires
 
Modereerivad Kristo Nurmis (TÜHI ajalugu) ja Pille Petersoo (ÜTI sotsioloogia)
 
Pakutakse kohvi ja suupisteid! 

ELU