Seminar

IET avatud seminar: "Oskuste alakasutamine tööturul, kutse- ja üldkeskhariduse omandanute kasutamata potentsiaal"

Ühiskonnateaduste instituut

01.02.2021 kell 15.00 - 17.00

01.02.21 IET avatud seminar

01.02.21 IET avatud seminar

Nimi

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Uuringud on näidanud, et enam kui poolte ELi töötajate oskused ei vasta nende praeguse töökoha ootustele ning enamik sobimatutest töötajatest ei kasuta täielikult oma oskusi. Euroopa oskuste ja töökohtade uuringu andmekogumi abil uuritakse kognitiivsete, sotsiaal-emotsionaalsete ja tehnilis-/töökohaspetsiifiliste oskuste ületootmist. Artiklis püütakse selgitada, kuidas mittevastavust võivad põhjustada nii pakkumise kui ka nõudluse pooled, võttes arvesse, et teatud tüüpi oskused võivad mõnes ametis ja sektoris olla asjakohasemad kui teised. Eesmärk on analüüsida, milliseid oskusi on tööturul alakasutatud ja kas erinevate oskuste ületootmine erineb kutsekoolilõpetajate ja gümnaasiumi lõpetanute vahel, ning uurida, milliseid ametirühmi ja sektoreid eelmainitud oskuste alakasutamine kõige enam mõjutab.

Ettekandja: Liisa Martma, IET nooremteadur

ToimumiskohtZoom (link saadetakse registreerunutele)

Töökeel: eesti keel

Avatud seminaride sarja korraldab TLÜ Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET), finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja")

https://www.tlu.ee/sites/default/files/eesti.png