MI doktorikooli avaliku poliitika kujundamise ja analüüsi pädevuste arendamise kollokvium

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

 

Colloquium for developing the competences in public policy and policy analysis

 

Toimumisaeg: 23.-25.08.2018

Koht: Viimsi Spa Hotell (Randvere tee 11, Viimsi)

Läbiviijad: professor Leif Kalev (TLU professor, MI DK), professor Georg Sootla (TLU professor, MI DK), teised poliitika kujundamise ja analüüsi kõrgkooliõpiku autorid

Töökeel: eesti keel

 

Eesmärk on arendada MI doktorikooli doktorantide ja juhendajate arusaamu poliitika kujundamise ja analüüsi võimalustest, aidata kaasa informeeritumale ja refleksiivsemale suhestumisele teoreetiliste ja analüütilisemate raamistikega, samuti arendada eestikeelset erialaterminoloogiat, edendada sellealast konsensust ja kasutusvalmidust.

 

Eelkõige on oodatud osalema need MI doktorikooli doktorandid ja juhendajad, kes osalevad poliitika kujundamise ja analüüsi kõrgkooliõpiku kirjutamises. Samuti on oodatud MI ja KSTT doktorikoolide doktorandid ja juhendajad, kes soovivad panustada kõrgkooliõpiku tekstide tagasisidestajatena ning omavad vähemalt kesktasemel avaliku poliitika kujundamise ja analüüsi pädevusi. Kesktaseme näitlik kirjandusvaste on Birkland 2015, Howlett 2009, Knopfel 2011 ja Dunn 2015 õpikud (vähemalt kolm eeltooduist).

 

Päevakava

 

Registreerimine (on avatud kuni 15.08.2018 või kuni 12 koha täitumiseni) SIIN

 

LisainfoMarleen.Allemann@tlu.ee, tel 6409 452

 

Üritust korraldab Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool.

Finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja).

EL%20Euroopa%20Regionaalarengu%20Fond_logo_TLU%20TEE_est.png