Seminar

RASI/IET avatud seminar

Ühiskonnateaduste instituut

23.05.2022 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

 

23. mail 2022 algusega kell 16 toimuval IET avatud seminaril tutvustavad COST projekti YOUNG-IN raames valmivat teadustööd dr Kati Kuitto ja dr Ilari Ilmakunnas (Soome Pensionikeskus) ettekandega „Noored ja pensionid: Kuidas hiljutised pensionireformid on kaasa toonud Soomes varajase tööhõive“. Seminar toimub inglise keeles ja Zoomi vahendusel.

 

Avatud seminaril osalemiseks palume registreeruda SIIN

 

Lisainfo seminari kohta:

Tänapäeval tööturule sisenevad noored seisavad silmitsi ebatüüpilisema tööhõive ja karjääriga seonduva ebakindlusega, kui vanemad põlvkonnad. Samal ajal on pensionireformid vähendanud paljudes riikides riiklike pensionide heldust tulevaste pensionäride jaoks. Sellest tulenevalt seavad tänaste noorte pensioni piisavuse kahtluse alla mõlemad arengud. 

Üks viis inimeste kaitsmiseks võimalike karjäärialaste ebakindluste ja lünkade eest on pikendada perioodi, mille jooksul toimub kohustuslik pensioni kogumine. Lisaks saab sissetulekupõhise pensioni kogumiseks määrata ka mõningaid lünki tööalases karjääris (nt vanemapuhkus ja haridustase). Need lüngad on tüüpilised eriti noorte täiskasvanute seas. Hiljutised Soome pensionireformid alandasid sissetulekupõhise pensioni kogumise vanust: 2005. aastal langetati vanusepiiri 23-lt 18-le ja 2017. aastal veelgi rohkem, ehk 17-le. Seega aitab pensionite sissetulekute tasemele kaasa peaaegu kogu eluea kestev töötamine.

Ettekandes arutatakse, kuidas saab sissetulekupõhises pensionis arvestada noorte täiskasvanute lünki töökarjääris. Lisaks vaadatakse lähemalt noorte soomlaste tööhõivet. Näidatakse, kui suur osa noorte sissetulekust oleks jäänud sissetulekupõhistesse pensionitesse sisse arvestamata, kui pensionireform ei oleks alandanud pensionikogumise vanusepiiri. Samuti uuritakse, kuidas erineb varajane tööle asumine ja pensioni kogumine soo ja rände tausta järgi. Ettekandes kasutatakse Soome Pensionikeskuse registriandmeid, mis hõlmavad 1986-2003 kohortide kõiki isikuid ja kõiki tööhõive perioode aastatel 2005-2019. 

Ettekandjate lühitutvustus:

Kati Kuitto on Helsingis asuva Soome pensionikeskuse vanemteadur. Tal on doktorikraad Greifswaldi Ülikooli politoloogia erialal. Tema praegused uurimisvaldkonnad hõlmavad võrdlevaid uuringuid, mis seonduvad pensioni piisavuse, tööea pikenemise ja sotsiaalpoliitikaga. 

Twitter @KatiKuitto

Isiklik koduleht: https://www.etk.fi/en/contactinformation/kati-kuitto/

 

Ilari Ilmakunnas omandas doktorikraadi Turu Ülikoolis 2019. aastal. Praegu töötab ta Soome pensionikeskuses vanemteadurina. Tema uurimistöö keskendub vaesusesele ja selle mõõtmisele, sotsiaalabi saajatele, sotsiaalkindlustusele ja pensionidele.

Twitter: @Ilmakun

Isiklik koduleht: https://www.etk.fi/en/contactinformation/ilari-ilmakunnas/ 

 

logo

pilt