Seminar

Seminar "Lapsesõbralik lastekaitse"

Ühiskonnateaduste instituut

16.11.2018 kell 09:30 - 16:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab 16.11.2018 koostöös Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga õigusalaste seminaride sarjas "Samal poolel - lapse poolel" XI tasuta seminari lastekaitsetöötajatele ja lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvatele sotsiaaltöötajatele. Seminar on sellel korral alateemal „Lapsesõbralik lastekaitse“, ning toimub traditsiooniliselt Tallinna Ülikoolis, Mare majas (M-218).

Eelmistel seminaridel (2013-2018) on käsitletud järgnevaid teemasid: hooldusõigus, suhtluskord, eestkoste, elatis, alaealise varaga tehtavad tehingud, lapse parim huvi, vägivald lastega peredes, täitemenetlus lastega seotud asjades, välismaine element lapse hooldusõiguse küsimustes, lapse õigus olla ära kuulatud, psüühilise erivajadusega lapsevanem, lapse heaolu hindamine, andmekaitse. Seminaridel on teie tagasisides korduvalt kerkinud esile teemad: lapse küsitlemine, lapse ja lapsevanema kaasamine, lastekaitsetöötaja eetika ja väärtused, lapsesõbralik menetlus. Sellel korral siis nendel teemadel arutlemegi.

Oleme rõõmsad, et ettekanneteks on andnud  nõusoleku Brit Tammiste Justiitsministeeriumist, Katrin Pihlap Sotsiaalkindlustusametist, Kai Rannastu Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist, Pia Ruotsala EELK Perekeskusest ja Kiira Gornischeff Lastekaitse Liidust.  Kogemusettekande teeb Nõmme LOV lastekaitse peaspetsialist Kati Valma ja koolitusettekande paari-ja pereterapeut, psühholoog Helen Sööl, kes oma ettekandes peatub muuhulgas traumeeritud lapse küsitlemisel.

Päevakava leiate SIIT.

Seminaril vahetatakse kogemusi ja jagatakse teadmisi, mõtteid, nõuandeid ja tõlgendusvõimalusi, mida igapäevatöös kasutada. Seminar on TASUTA ja toimub Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

Kohtade arv on piiratud. Registreerimine algab täna ja kestab kuni 09.11.2018 või kuni kohti jätkub e-mailil: helika.saar@lastekaitseliit.ee  

NB! Kui teil on esinejatele küsimusi või soovite, et esinejad konkreetseid teemasid oma ettekannetes puudutaksid, palume ettepanekud meile saata koos registreerimissooviga!

Teie küsimused ja aktiivne osavõtt on väga oodatud!