Avalik loeng

Sven Drefahl'i avalik loeng „Mortality trends across the Baltic Sea“

Ühiskonnateaduste instituut

21.03.2019 kell 16.30 - 18.00

Public lecture by Sven Drefahl „Mortality trends across the Baltic Sea“

Public lecture by Sven Drefahl „Mortality trends across the Baltic Sea“

University

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Ettekanne uurib ja võrdleb mitmeid vanemaealiste eluea pidurdumise ning suremuse suundumuste trende Põhjamaades, tuginedes Max Plancki Demograafiainsituudi rahvastikusuremuse andmebaasi ja Põhjamaade registrite andmetele. Ettekanne on inglise keeles, vajalik eelnev registreerumine. 

Ajakava:
16.15.-16.30 tervituskohv
16.30.-18.00  avalik loeng professor Sven Drefahl'lt
19.00. - ... koostööõhtusöök teadusarenduse ja doktoriõppega seonduvate koostöövõimaluste arutamiseks professor Gunnar Anderssoni ja Sven Drefahliga (kutsutud osalejatele). Lisainfo koostööhuvilistele: Koidu.Saia@tlu.ee 

Lisainfoks: Sven Drefahl (Stockholmi Ülikool, demograafia dotsent) ja Gunnar Andersson (Stockholmi Ülikool, demograafia professor) viivad 18.03, 19.03, 21.03, 22.03 ja 28.03.2019 Tallinna Ülikoolis läbi sündmusloolise analüüsi kursuse, mille kohta leiate täpsemat infot  SIIT.

Täpsustavad küsimused on oodatud: Koidu.Saia@tlu.ee 


imageEDA logologo

Activity is financed by the European Regional Development Fund through the institutional package measure for R&D institutions and higher education institutions (ASTRA project TLU TEE of Tallinn University) and is organised by Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences and by TU Centre of Excellence in Interdisciplinary Life-course Studies in collaboration with Estonian Association of Population Studies (Eesti Demograafia Assotsiatsioon) and with Estonian Interuniversity Population Research Centre.