Muu sündmus

TLÜ ja Võrumaa Arenduskeskuse koostöö raamlepingu sõlmimine

Ühiskonnateaduste instituut

18.06.2021 kell 12.00 - 15.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

18. juunil kell 12 sõlmivad Tallinna Ülikool ja Võrumaa Arenduskeskus koostöö raamlepingu, mille prioriteetideks on ühiste teadus- ja arendusprojektide elluviimine, Võrumaale vajalike täienduskoolitusvõimaluste kättesaadavuse tagamine, teaduspõhine ettevõtluskoostöö kohalike ressursside väärindamiseks ning praktika alane koostöö. 

Koostöö raamleping on välja kasvanud 2017-2021 ühiselt ellu viidud Euroopa Komisjoni rahastatud "CoSIE" projektist, mille fookuses oli ääremaises piirkonnas avalike teenuste arendamine, koostöös haavatavate sihtgruppidega. Sotsiaalse häkatoni käigus sündinud innovaatilised lahendused, mis juba ka teoks saanud, on näiteks isemajandav ökoküla Waabavere, maheda koolitoidu võrgustik “Mahe ja Muhe”, kogukonnatranspordi teenus, Rõuge kaugtöökeskus Catlamaja ja palju muud

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viigi sõnul hindab ülikool kõrgelt viie Võrumaa omavalitsuse, ettevõtete ja kodanikeühenduste huvi teha sisulist ja tihedat koostööd meie teadlaste ja õppejõududega: “Senised koostööprojektid ja tegevused on olnud suure ühiskondliku mõjuga - need on reaalselt muutnud kogukondade toimimist ning andnud akadeemiale tagasisidet, mida on vajalik uurida ning mida õpetada. Meie fookus on inimressursside väärtustamisel ja loodusressursside väärindamisel, jätkusuutlikkusse panustamisel". 

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots näeb koostöö tihendamises võtit kohaliku tasandi teadmispõhiseks arenduseks, ambitsioonikamate kogukonda arendavate rahastusvõimaluste leidmiseks ning võimalust innovaatilisi ning teaduspõhiseid lahendusi kompaktses ja ühtehoidvas Võrumaa kogukonnas piloteerida ning prototüüpe koostöös teadlastega reaalselt rakenduvateks arendada. 

Koostöölepingu esimesteks väljunditeks on juba töös olevate teadus- ja arendusprojektide tulemusliku elluviimise tagamine ning lisaks Võrumaal TLÜ üliõpilastele praktikabaaside arendamine ning Võrumaa spetsialistile kõrgetasemeliste täienduskoolitusvõimaluste pakkumine. Tallinna Ülikool panustab koostöösse oma kõigi instituutide kaudu, et seeläbi töötada Eesti terviklikkuse nimel, ääremaastumise ohu vältimiseks.