Õpingud

ÜTI doktorantide ja juhendajate talvekool

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Talvekooli eesmärk on pakkuda ÜTI demograafia, riigi- ja poliitikateaduste, sotsiaaltöö ja sotsioloogia doktorantidele võimalus teha ise ja kuulata kaasdoktorantide ettekandeid ning saada mõned aastad tagasi doktoritöö kaitsnud noortelt akadeemilistelt kolleegidelt oma teadustööle tagasisidet. Ettekannetes ootame sisulise teadustöö „tüki“ tutvustamist – selleks võib olla doktoritöö ühe teadusliku uurimusliku osa tulemuste tutvustus, teadusartikli mustand, äsja avaldatud teadusartikkel, doktoritöö katusartikli mustand, monograafia peatükk vms. Lisaks palume anda lühike ülevaade teadustöö seisust – mis tehtud, mida vaja lühiajal või näiteks 2020. aasta jooksul ära teha. Tagasisidestajatena oleme palunud osalema dotsent Kadri Aaviku, dotsent Mariann Märtsini, teadur Leen Rahnu, dotsent Tõnis Saartsi ja professor Merike Sisaski. Lisaks ootame akadeemilises diskussioonis osalema meie doktorantide juhendajaid ja kaasjuhendajaid.

Töökeel: inglise keel.

Registreerumistähtaeg oli 01.11.2019. REGISTREERI

Abstract’i saatmise tähtaeg oli 01.12.2019, saata Koidu.Saia@tlu.ee

 

AJAKAVA

I päev

 • 9.30 väljasõit Tallinna Ülikooli Uus-Sadama 5 Mare õppehoone eest parklast
 • Saabumiskohv ja registreerumine
 • 11.00-12.00 Sissejuhatus. Kogemusvahetus paneeldiskussiooni vormis: tagasisidestajad, modereerib professor Merike Sisask (seminariruum Floccus)
 • 12.00.-13.30 Ettekanded ja arutelu (seminariruum Floccus ja seminariruum Radiatus)
 • 13.30-15.00 Lõuna ja registreerumine tubadesse 
 • 15.00.-16.30 Ettekanded ja arutelu (seminariruum Floccus ja seminariruum Radiatus)
 • 16.30-17.00 Virgutuspaus
 • 17.00.-18.30 Ettekanded ja arutelu (seminariruum Floccus ja seminariruum Radiatus)
 • 19.00 Õhtusöök
 • 20.00.-... Spaa, saunad ja ujumine

II päev

 • Hommikusöök
 • 9.00-10.30 Ettekanded ja arutelu (seminariruum Floccus ja seminariruum Radiatus)
 • 10.30.-11.00 Virgutuspaus tubadest väljaregistreerumise vormis
 • 11.00.-12.30 Ettekanded ja arutelu (seminariruum Floccus ja seminariruum Radiatus)
 • 12.30.-13.00 Talvekooli kokkuvõte ja doktorikoolide (KSTT ja MI) 2020. aasta plaanid (seminariruum Floccus)
 • 13.00.-14.00 Lõuna
 • 14.00 Kojusõit bussiga Tallinna Ülikooli Mare õppehoone juurde

 

*Doktorantide toetamisvõimalusi arutasime 2018/19 akadeemilisel aastal nii doktorantide ümarlaudadel kui doktoriõppe kuraatorite nõupidamisel. Talvekooli korraldamine, sh fookusega sisulistel ettekannetel, nende tagasisidestamisel ja seeläbi ka doktorantide edasijõudmise toetamisvajaduste märkamisel – leidis positiivse vastukaja.

*Talvekoolis osalevad doktorandid saavad 2 EAP tõendi. Osalemise ja tõendi väljastamise eelduseks on tähtaegne registreerumine, absracti esitamine, 15 min ettekanne ja arutelus osalemine,  täismahus ehk kahel päeval osalemine. 

*Talvekoolis osalemist võetakse arvesse juunis 2020 toimuval atesteerimisel, mis on üle mitme aasta taas ÜTI kõikidele doktorantidel kohustuslik.

*Talvekoolis osalemist võetakse positiivse faktorina arvesse kevad 2020 doktorikooli taotlusvooru mobiilsustoetuste taotluste hindamisel – eelis on doktorantidel, kes soovivad minna konverentsile talvekoolis esitatud ettekandega.

 

image

Activity is financed by the European Regional Development Fund through the institutional package measure for R&D institutions and higher education institutions (ASTRA project TLU TEE of Tallinn University) and is organised by Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences and by Doctoral School in Economics and Innovation.