Õpingud

ÜTI doktorantide ja juhendajate talvekool

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Talvekooli eesmärk on pakkuda ÜTI demograafia, riigi- ja poliitikateaduste, sotsiaaltöö ja sotsioloogia doktorantidele võimalus teha ise ja kuulata kaasdoktorantide ettekandeid ning saada mõned aastad tagasi doktoritöö kaitsnud noortelt akadeemilistelt kolleegidelt oma teadustööle tagasisidet. Ettekannetes ootame sisulise teadustöö „tüki“ tutvustamist – selleks võib olla doktoritöö ühe teadusliku uurimusliku osa tulemuste tutvustus, teadusartikli mustand, äsja avaldatud teadusartikkel, doktoritöö katusartikli mustand, monograafia peatükk vms. Lisaks palume anda lühike ülevaade teadustöö seisust – mis tehtud, mida vaja lühiajal või näiteks 2020. aasta jooksul ära teha. Tagasisidestajatena oleme palunud osalema dotsent Kadri Aaviku, dotsent Mariann Märtsini, teadur Leen Rahnu, dotsent Tõnis Saartsi ja professor Merike Sisaski. Lisaks ootame akadeemilises diskussioonis osalema meie doktorantide juhendajaid ja kaasjuhendajaid.

Registreerumistähtaeg on 01.11.2019. REGISTREERI

Abstract’i saatmise tähtaeg on 01.12.2019, saata Koidu.Saia@tlu.ee

 

Orienteeruv ajakava (täpsustub):

I päev

 • 9.30 väljasõit Tallinnast
 • 11.00-13.00 Sissejuhatus ja ettekanded
 • 13-14.30 Lõuna ja registreerumine tubadesse
 • 14.30-16.30 Ettekanded
 • 16.30-17.00 Kohvipaus
 • 17.00.-18.30 Ettekanded
 • 19.00 Õhtusöök ja põnev ühine tegevus

II päev

 • Hommikusöök
 • 9.00-11.00 Ettekanded
 • 11.00-11.30 Virgutuspaus
 • 11.30-13.00 Ettekanded
 • 13.00.-14.00 Lõuna
 • 14.00.-16.00 Ettekanded ja talvekooli kokkuvõte
 • Kojusõit

 

*Doktorantide toetamisvõimalusi arutasime 2018/19 akadeemilisel aastal nii doktorantide ümarlaudadel kui doktoriõppe kuraatorite nõupidamisel. Talvekooli korraldamine, sh fookusega sisulistel ettekannetel, nende tagasisidestamisel ja seeläbi ka doktorantide edasijõudmise toetamisvajaduste märkamisel – leidis positiivse vastukaja.

*Talvekoolis osalevad doktorandid saavad 2 EAP tõendi. Osalemise ja tõendi väljastamise eelduseks on tähtaegne registreerumine, absracti esitamine, 15 min ettekanne ja kahel päeval osalemine.

*Talvekoolis osalemist võetakse arvesse juunis 2020 toimuval atesteerimisel, mis on üle mitme aasta taas ÜTI kõikidele doktorantidel kohustuslik.

*Talvekoolis osalemist võetakse positiivse faktorina arvesse kevad 2020 doktorikooli taotlusvooru mobiilsustoetuste taotluste hindamisel – eelis on doktorantidel, kes soovivad minna konverentsile talvekoolis esitatud ettekandega.

 

image

Activity is financed by the European Regional Development Fund through the institutional package measure for R&D institutions and higher education institutions (ASTRA project TLU TEE of Tallinn University) and is organised by Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences and by Doctoral School in Economics and Innovation.