Teadussündmus

ÜTI inimõigusteemaliste uuringute tutvustus välisministeeriumis

Ühiskonnateaduste instituut

30.05.2022 kell 15.00 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar
Olete oodatud esmaspäeval, 30. mail 2022 kell 15.00-16.00 välisministeeriumisse briifingule, kus esitletakse kahe inimõigusteemalise uuringu tulemusi.
 

Välisministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga on hiljuti läbi viinud kaks uuringut, üks neist käsitleb digivõimalusi inimõiguste kaitseks ning teine ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325  „Naised, rahu, julgeolek“ rakendamist Eestis. Briifingul tutvustavad uuringute tulemusi välisminister Eva-Maria Liimets, Tallinna Ülikooli rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor Tiina Pajuste, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi teadur dr Birgit Poopuu ja Arengukoostöö Ümarlaua tegevjuht Susanna Veevo.

Palun andke oma soovist briifingul osaleda teada Riina Hallangule riina.hallang@mfa.ee 27. mai tööpäeva lõpuks. Briifing on inglise keeles.