Seminar

ÜTI teadusseminar: Hargmaine populism ehk piiriülese rahva loomise kunst

Ühiskonnateaduste instituut

27.09.2023 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Sügissemestri esimene ÜTI teadusseminar käsitleb populismi ja hargmaisust. Populismi on defineeritud mitmeti, kuid alati on selle keskmes rohkem või vähem vooruslik rahvas (populus), keda pahelised eliidid alla suruvad, ja kelle nimel populistid kõnelevad. Kuid kes selle “rahva” hulka kuuluvad?

Sisepoliitikast rääkides oleme harjunud vaikimisi eeldama, et riigipiiri taha jääjad ning välismaalased eriti asjasse ei puutu. Ent ometi on lausa 130 maailma riiki andnud õiguse valimistel osaleda ka oma võõrsil elavatele kaasmaalastele, ning paljudes riikides saavad teatud määral valimistel kaasa rääkida ka mittekodanikud.

Käesolevas seminaris ongi vaagimisel küsimus, kuivõrd suudab populism kõnetada hargmaiseid rändajaid ehk inimesi, kes elavad väljaspool oma päritoluriiki, kuid on säilitanud sidemed sellega. On hargmaisuse näol tegemist pigem kosmopoliitse nähtusega, mis populismi sageli kolkliku olemusega kokku kõlada ei taha? Mil määral suudab hargmaiseid rändajaid kõnetada parem- ja mil määral vasakpopulism? Millal ja kuidas populistid piiriülest rahvast konstrueerivad ning millised on selle järelmid?

Teadusseminari lähtekohaks on Mari-Liis Jakobsoni ja kolleegide viimase aja publikatsioonid ning Eesti Teadusagentuuri rahastatav projekt “Pürgida põhivoolu, kuid jääda radikaalseks: populistlike paremradikaalsete erakondade selektiivse kaasamise strateegiad” (PSG870).

Ettekandja: poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson (TLÜ).

Diskussandid: võrdleva poliitika teenekas professor Raivo Vetik (TLÜ) ja võrdleva poliitika professor Piret Ehin (TÜ)

Seminari modereerib TLÜ valitsemise ja poliitikaanalüüsi professor Peeter Selg.

Ettekanne ja arutelu toimub eesti keeles ja hübriidvormis (veebis ning kohapeal).

ZOOM

Hargmaine populism