Seminar

ÜTI teadusseminar: Luule Sakkeus ja Allan Puur

Ühiskonnateaduste instituut

31.10.2018 kell 16.00 - 17.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi teadusseminaris (31. oktoobril, kell 16.00-17.30 ruumis M-648) räägivad rändeprotsessidest ja nende mõjust ÜTI Eesti demograafia keskuse teadurid Luule Sakkeus ja Allan Puur.
 
Seminari esimeses pooles tutvustatakse Eurostati loendusteabe andmebaasi (Census Hub) ja näidatakse selle võimalusi Euroopa Liidu sisese ja kolmandatest riikidest lähtuva rände käsitlemisel. Seminari teises pooles tuleb juttu integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosist, mis valmis suvel Riigikogu arenguseirekeskuse poolt tellitud rakendusuuringu osana.
 

Ettekanne ja arutelu on eesti keeles. Kõik huvilised on väga oodatud kuulama!

Lisainfo: Peeter Selg (pselg@tlu.ee)

Registreerun


ÜTI järgmine teadusseminar toimub 14. novembril (M-213) ning siis osalevad vestlusringis Marju Lauristin ja Triin Vihalemm Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudist ning Peeter Selg Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudist.

Ürituse läbiviimist toetab Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikoolis ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja"). 

ESF%20logo1.jpg